TP. Hồ Chí Minh tập trung “phủ xanh” thông tin tích cực
Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ảnh: Việt Dũng).

Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ảnh: Việt Dũng).

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy khóa X đã ban hành nhiều văn bản để triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Đó là Kế hoạch 397 triển khai thực hiện Chỉ thị 41 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Đó còn là Chỉ thị 23 về lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 85 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên in-tơ-nét, mạng xã hội...

Trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy và Ban Chỉ đạo 35 quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đã kịp thời tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết 35 đồng bộ, thống nhất, sát với tình hình thực tiễn.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp trên, các cơ quan, đơn vị cũng đã tổ chức, thực hiện hiệu quả việc học tập, thực hiện quán triệt Nghị quyết 35 và các kế hoạch, kết luận, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Trong đó, xác định trọng tâm, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan báo chí TP. Hồ Chí Minh cũng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các nền tảng đa phương tiện.

Đồng chí Phan Văn Mãi và đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc (Ảnh: Việt Dũng).

Đồng chí Phan Văn Mãi và đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc (Ảnh: Việt Dũng).

“Các cơ quan báo chí đã xây dựng chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập hợp các tin bài có thông điệp, tăng cường tin tích cực, việc làm tốt, câu chuyện đẹp trở thành dòng thời sự tích cực chủ lưu”, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ cách làm hay, đúc kết nhiều kinh nghiệm, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 35.

Từ thực tiễn tại các địa phương, đơn vị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phó Vụ trưởng phụ trách Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Nam Nguyễn Huy Ngọc và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: Việt Dũng).

Phó Vụ trưởng phụ trách Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Nam Nguyễn Huy Ngọc và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: Việt Dũng).

Tiếp tục thực hiện việc lấy “xây” để “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Trong đó, chú trọng đến phần xây “phủ xanh” thông tin tích cực; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân cùng chung tay tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, tăng cường trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm để phối hợp ngày càng tốt hơn giữa Trung ương và địa phương, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 85 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên in-tơ-nét, mạng xã hội tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Dịp này, 2 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động và diễn tập đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên in-tơ-nét, mạng xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 129 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 35 giai đoạn 2018-2023 và thực hiện Đề án 05 giai đoạn 2020-2023, trong đó có Báo SGGP. UBND TP. Hồ Chí Minh cũng tặng Bằng khen cho 48 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 35 và Đề án 05.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất