Thông qua các dự thảo Nghị quyết về những nội dung trọng tâm liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98
Lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ 11 (Ảnh: H.H).

Lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ 11 (Ảnh: H.H).

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Kỳ họp thứ 11 (Ảnh: H.H.).

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Kỳ họp thứ 11 (Ảnh: H.H.).

Kinh tế - xã hội tháng 8: nhiều chuyển biến tích cực

Phát biểu khai mạc tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ cho biết: Trong 8 tháng qua, Thành phố đã tập trung thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương; Thành ủy, Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 9-12-2022 của HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023.

Tình hình kinh tế - xã hội trong 8 tháng có những chuyển biến tích cực: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP trên địa bàn Thành phố tăng 2,8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,6%. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 11,3%; Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số. Các dự án trọng điểm, hạ tầng giao thông kết nối quan trọng được tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công xây dựng và khánh thành. Văn hoá - xã hội - du lịch có nhiều hoạt động sôi nổi; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm học và khai giảng năm học mới, diễn đàn kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2023; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Công tác đối ngoại được tăng cường; đặc biệt, Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành và các tổ giúp việc, Hội đồng Tư vấn được thành lập đã đi vào hoạt động tích cực nhằm xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng mong mỏi của Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tổng thu ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch đề ra (63,45% dự toán, đạt 93,24% so với cùng kỳ); Tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp (29%); hoạt động xuất nhập khẩu giảm sâu so với cùng kỳ.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại kỳ họp thứ 11 (Ảnh: H.H).

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại Kỳ họp thứ 11 (Ảnh: H.H).

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, tại Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm) vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị “nỗ lực cao nhất triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội”, xem xét quyết định các nội dung cụ thể hóa, thể chế hóa theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý đầu tư, tài chính ngân sách, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường, ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP. Hồ Chí Minh, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tổ chức bộ máy của TP. Hồ Chí Minh và TP. Thủ Đức. Tất cả nội dung cụ thể hóa, thể chế hóa phải hoàn thành trong năm 2023 (được nêu tại Chỉ thị số 27 ngày 8-7-2023 của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh). Ngay tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố cũng đã thông qua Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10-7-2023 triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố

Tại Kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ xem xét thông qua các dự thảo Nghị quyết về những nội dung trọng tâm thuộc thẩm quyền HĐND thành phố liên quan việc cụ thể hoá Nghị quyết 18 của HĐND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 98 vừa nêu trên, như: việc thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố; cơ cấu tổ chức bộ máy tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP. Thủ Đức; danh mục dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng loại hợp đồng BOT; quy định mức hỗ trợ không hoàn lại từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách thành phố đối với chi phí ươm tạo dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; về quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa có quy mô dưới 500ha để thực hiện dự án trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ….

Đồng thời, HĐND thành phố sẽ triển khai Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 đối với người giữ chức vụ do HĐND TP. Hồ Chí Minh bầu, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23-6-2023 của Quốc hội.

Quang cảnh kỳ họp thứ 11 (Ảnh: H.H).

Quang cảnh Kỳ họp thứ 11 (Ảnh: H.H).

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ tổ chức tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và văn bản chỉ đạo của Hội đồng Dân tộc Quốc hội; sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND thành phố khóa X, qua đó phân tích, tìm ra nguyên nhân những hạn chế, cũng như phát huy những kết quả đã đạt được trong tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay; ghi nhận, khen thưởng, động viên các tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động giám sát của HĐND thành phố để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố trong thời gian tới – đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất