TP. Hồ Chí Minh: Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học
Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: H.H).

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: H.H).

Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Năm học 2023-2024 ngành Giáo dục thành phố có giải pháp gì để chấn chỉnh tình trạng lạm thu? Trả lời câu hỏi này của phóng viên, đồng chí Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT thành phố cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 3979 về việc triển khai Nghị quyết số 16 ngày 11-10-2022 của HĐND và Công văn 3770 triển khai Nghị quyết số 04 năm 2023 của HĐND TP. Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT đã phối hợp với các ban, ngành để ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai chặt chẽ việc thu chi đầu năm học. Nghị quyết 04 nói rất cụ thể về các nội dung thu, định danh nội dung thu, tất cả các khoản thu, triển khai Nghị quyết 04 trên địa bàn Thành phố.

Về mức thu thì tất cả các khoản thu dịch vụ hỗ trợ giáo dục không bao gồm học phí phải đảm bảo không vượt mức thu tối đa theo quy định của Nghị quyết 04. Mức thu theo phân cấp, các cơ sở giáo dục công lập thì căn cứ theo tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu để xây dựng dự toán thu chi cho từng nội dung phù hợp trong năm học. Tất cả các đơn vị phải công khai đầy đủ các khoản thu bằng văn bản đến phụ huynh học sinh.

Theo đồng chí Hồ Tấn Minh, trong năm 2023-2024 ngành Giáo dục thành phố đã cố gắng không thu tiền mặt mà thu qua ngân hàng, aap (đơn vị dịch vụ), việc này Sở đã có văn bản triển khai, nhằm thực hiện quá trình chuyển đổi số của ngành Giáo dục thành phố.

Cho biết về việc vận động tài trợ từ phụ huynh học sinh theo Thông tư 16, đồng chí Hồ Tấn Minh chia sẻ, qua các văn bản của Sở, nguyên tắc và nội dung các khoản tài trợ phải đảm bảo tự nguyện công khai, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ để ép buộc phụ huynh đóng các khoản xem như huy động tài trợ.

Đồng chí Hồ tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tại buổi họp báo (Ảnh: H.H).

Đồng chí Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tại buổi họp báo (Ảnh: H.H).

Trên thực tế, các đơn vị tài trợ phải lập kế hoạch và trình cơ quan quản lý duyệt theo quy định, khi duyệt những kế hoạch này chúng tôi cũng cân nhắc rất kỹ, những nội dung nào được huy động tài trợ và những nội dung nào không được huy động tài trợ. Đối với trường THPT trực tiếp là Sở, còn đối với tiểu học và THCS, mầm non thì các phòng giáo dục quận, huyện và TP. Thủ Đức duyệt các các kế hoạch này.

Khi thực hiện theo Thông tư 16 trong việc vận động tài trợ từ phụ huynh học sinh và các nguồn khác, Sở đã yêu cầu các trường vận động mở rộng ra các đối tượng bên ngoài, doanh nghiệp… đồng chí Hồ Tấn Minh nhấn mạnh.

Từ ngày 1-1-2024: thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Tại buổi họp báo, đồng chí Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh cho biết: Ngày 15-9-2023, Sở GTVT thành phố đã có Tờ trình số 11108/TTr-SGTVT về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố, UBND thành phố đã có Tờ trình số 4537/TTr-UBND trình HĐND thành phố về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Theo đó:

Các tổ chức, cá nhân phải nộp phí khi được phép sử dụng tạm thời lòng đường để: (1) Tổ chức các hoạt động văn hóa; điểm trông giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa (trừ các hoạt động văn hóa, điểm trông giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa theo kế hoạch của Thành phố) và các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước; (2) làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị; (3) bố trí điểm trông giữ xe có thu tiền dịch vụ trông giữ xe.

Các tổ chức, cá nhân phải nộp phí khi được phép sử dụng tạm thời hè phố để: (1) tổ chức các hoạt động văn hóa, điểm trông giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa (trừ các hoạt động văn hóa, điểm trông, giữ xe phục vụ các hoạt động văn hóa theo kế hoạch của Thành phố) và các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; (2) làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa; (3) làm điểm bố trí các công trình, tiện ích phục vụ giao thông công cộng có thu tiền người sử dụng; (3) lắp đặt các công trình tạm trên hè phố, dải phân cách, đảo giao thông; (4) điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình; (5) bố trí điểm trông giữ xe có thu tiền dịch vụ trông giữ xe.

Đồng chí Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh tại buổi họp báo (Ảnh: H.H).

Đồng chí Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh tại buổi họp báo (Ảnh: H.H).

Sau khi HĐND thành phố thông qua Nghị quyết thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố, UBND thành phố sẽ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

Sở GTVT và UBND cấp huyện sẽ tiến hành rà soát, ban hành danh mục các tuyến đường đủ điều kiện sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố với các chức năng, hoạt động cụ thể. Đối với các hoạt động tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa; điểm trông giữ xe có thu tiền dịch vụ trông giữ xe, các địa phương có trách nhiệm rà soát trên địa bàn được giao quản lý các hè phố đủ điều kiện để tổ chức, xác định phạm vi, lựa chọn và công bố danh mục các vị trí hè phố được phép tổ chức các hoạt động tạm thời để xây dựng phương án tổ chức thực hiện có lộ trình phù hợp với thực tế, đặc thù đô thị của từng khu vực trên địa bàn quản lý.

Sở GTVT sẽ chủ trì xây dựng công cụ, phần mềm quản lý và công khai việc cấp phép về việc sử dụng tạm thời lòng lề đường trên toàn Thành phố để người dân có thể giám sát, theo dõi, phản ánh đến cơ quan chức năng. Theo đó, người dân, hoặc cơ quan có chức năng có thể vào phần mềm để kiểm tra thông tin các vị trí lòng đường, hè phố được phép sử dụng, phương án sử dụng, mức phí và phản ánh đến cơ quan quản lý (cấp phép, thu phí) các nội dung liên quan đến hoạt động sử dụng lòng đường, hè phố... Thông qua công cụ này sẽ giúp cho người dân tiếp cận, giám sát một cách minh bạch về quản lý trật tự đô thị.

Thời gian thu phí dự kiến: Từ 00 giờ ngày 1- 1-2024.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất