Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở

Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở 1 trong 10 diễn đàn được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức chiều ngày 30-11-2023 tại Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Các diễn đàn được tổ chức trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhằm phân tích sâu những vấn đề quan trọng, phát huy trí tuệ của đại biểu trong việc thảo luận, đề xuất sáng kiến để giải quyết những vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Chủ trì Diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Kim Loan, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương; Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Dự Diễn đàn có 107 đại biểu của 9 LĐLĐ các đơn vị, tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phát biểu ý kiến định hướng tại Diễn đàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (ảnh trên) cho biết, trước những cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới, ngày 12-6-2021 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, trong đó đề ra mục tiêu tổng quát là “xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Thực hiện Nghị quyết số 02, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 20-7-2021 với 4 nhóm chỉ tiêu cơ bản theo giai đoạn và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là “đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”...

Để Diễn đàn “Đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở” đạt kết quả cao, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, tích cực trao đổi, thảo luận, đề xuất sáng kiến kinh nghiệm, những giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, nhất là ở những doanh nghiệp có đông công nhân lao động chưa có công đoàn, phấn đấu đến năm 2028 hệ thống công đoàn cả nước có 15 triệu đoàn viên, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ là chủ tịch công đoàn cơ sở có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Báo cáo đề dẫn Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương (ảnh trên) cho biết trước bối cảnh tình hình mới, nhất là khi Chính phủ ban hành hướng dẫn việc thành lập tổ chức đại diện của người lao động (ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam), sẽ tạo ra những thách thức lớn đối với Công đoàn Việt Nam, cần thiết phải có những giải pháp căn bản, đột phá để đẩy mạnh công tác vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn và nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Kim Loan đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, chăm lo ngày càng tốt hơn lợi ích cho đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên; đánh giá, phân loại đoàn viên; xây dựng nhân tố đoàn viên tiên tiến, nòng cốt trong hoạt động công đoàn; đề xuất các nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn, nhất là việc phân định chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn, tránh chồng chéo, không rõ trách nhiệm; xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc các cấp công đoàn phù hợp, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước.

Tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn ở mỗi cấp; vấn đề chăm lo công tác cán bộ công đoàn, từ tuyển chọn, quy hoạch, quản lý, bố trí, sử dụng, luân chuyển và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; các giải pháp đổi mới công tác cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung thảo luận về công tác công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân; đề xuất các giải pháp thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh; công tác bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng và cả việc công đoàn giới thiệu, bồi dưỡng cán bộ để bổ sung đội ngũ cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị...

Từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp đẩy mạnh phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đáp ứng yêu cầu tình hình mới; đề xuất giải giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn giai đoạn đẩy mạnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất