Quảng Ninh kiên trì thực hiện Đề án đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế
Quang cảnh Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 25 của huyện Tiên Yên, Quảng Ninh.

Năm 2016 là năm thứ 3 Quảng Ninh thực hiện đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (gọi tắt là Đề án 25). Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai Đề án theo hướng kiên trì các mục tiêu, giải pháp đã đề ra; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để từng bước hoàn thiện trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thực hiện Đề án 25, đến nay các cấp uỷ đảng trong tỉnh đã kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND các cấp gắn với thực hiện nhất thể hoá chức danh theo lộ trình. Cụ thể, đã thực hiện bí thư cấp uỷ kiêm chủ tịch HĐND cấp huyện ở 7/14 (50%), kiêm chủ tịch UBND tại 2/14 địa phương; bí thư cấp uỷ kiêm chủ tịch HĐND cấp xã ở 75/186 (40,3%), kiêm chủ tịch UBND ở 76/186 (40,9%); ở cấp thôn thực hiện kiêm nhiệm gần 40% các chức danh bí thư kiêm trưởng thôn hoặc trưởng ban công tác mặt trận; chủ nhiệm UBKT kiêm chánh thanh tra ở 8 địa phương (57%); trưởng ban tổ chức kiêm trưởng phòng nội vụ ở 8 địa phương (57%); trưởng (phó) ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 13 địa phương (92,9%). Quảng Ninh cũng thực hiện mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở 12/14 địa phương cấp huyện.

Trong quá trình thực hiện thí điểm đã hướng dẫn, kiểm tra, rút kinh nghiệm việc triển khai; thống nhất hành động các tổ chức cấp tỉnh để giảm thiểu sự chồng chéo trong thông tin, chỉ đạo. Đồng thời, thực hiện mở rộng chất vấn, tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ với đại diện của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể như: Thường trực Tỉnh uỷ đã có các cuộc tiếp xúc chuyên đề với đại diện thanh niên, phụ nữ, công nhân; định kỳ hàng quý tổ chức hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp, doanh nhân nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; sử dụng phiếu khảo sát tại các hội nghị, hội thảo để thu thập thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp xây dựng tỉnh, đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, các cấp uỷ đảng duy trì thường xuyên tổ chức giao ban giữa cấp uỷ cấp trên với các khu phố, thôn, khe bản để nắm bắt, xử lý kịp thời kiến nghị của nhân dân.

Về tinh giản bộ máy, biên chế, toàn tỉnh tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan y tế, các trạm thú y, bảo vệ thực vật, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm văn hoá thông tin thể thao ở cấp huyện và hoàn thiện chức năng nhiệm vụ theo cơ cấu mới. Đến nay, 100% cơ sở y tế cấp huyện thực hiện theo mô hình từ 4 đơn vị là Trung tâm DS-KHHGĐ, Phòng y tế, Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa thành 2 đơn vị là Trung tâm y tế và Phòng y tế. Trong đó, đã thực hiện sáp nhập Trung tâm y tế với Bệnh viện đa khoa ở 7/14 địa phương: Quảng Yên, Tiên Yên, Vân Đồn, Hoành Bồ, Móng Cái, Đông Triều, Hải Hà. Đối với y tế cấp xã, toàn tỉnh đã chuyển 186 trạm y tế xã, phường, thị trấn từ trực thuộc Trung tâm Y tế (Sở Y tế) về UBND cấp huyện quản lý (theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 7-11-2016 của UBND tỉnh). Đồng thời, thực hiện sáp nhập Đài Truyền thanh Truyền hình với Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao để thành  lập Trung tâm Truyền thông và Văn hoá tại 5/14 địa phương; thực hiện phân cấp quản lý, chuyển Trung tâm HN&GDTX từ Sở Giáo dục - Đào tạo về cấp huyện quản lý tại 13/14 địa phương. Song song với đó, tỉnh tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp (toàn tỉnh có 102 đơn vị tự chủ, trong đó 74 đơn vị tự chủ 100%); từng bước đặt hàng, giao hàng đối với những chức năng nhiệm vụ nhà nước giao.

Với những giải pháp hiệu quả, năm 2016 Quảng Ninh tiếp tục đạt những thành công trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế. Trong năm, tỉnh đã làm việc và chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội với trên 60 đoàn của các tỉnh uỷ, thành uỷ, cơ quan Trung ương đến khảo sát. Tại các buổi làm việc này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều bày tỏ quyết tâm tiếp tục kiên trì thực hiện các mục tiêu của Đề án 25. Thời gian tới, Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo: Tiếp tục phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình của Đề án 25, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng, tiếp tục thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế


Hà Chi
Báo Quảng Ninh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất