Bến Tre phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp (DN) tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp ngoài nhà nước), DN có vốn đầu tư nước ngoài.                       

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hầu hết các cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể nhận thức đúng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong các DN ngoài nhà nước, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo thực hiện; thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể. Từ đó số lượng tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân và số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các DN ngày càng phát triển. Vị trí của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong DN ngày càng được khẳng định và phát huy; trách nhiệm từng bước nâng lên, thật sự là nơi đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.               

Trong 5 năm, các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối DN tỉnh đã tập trung rà soát, tiến hành khảo sát DN tư nhân trên địa bàn tỉnh, qua đó đã vận động thành lập mới được 23 tổ chức đảng (2 đảng bộ, 4 chi bộ cơ sở và 17 chi bộ trực thuộc); nâng tổng số tổ chức đảng ở DN ngoài nhà nước lên 42 (11 đảng bộ, 10 chi bộ cơ sở, 21 chi bộ trực thuộc), có 1.069 đảng viên. Có 110 tổ chức công đoàn cơ sở thành lập mới, phát triển 20.595 công đoàn viên, nâng tổng số tổ chức công đoàn cơ sở trong DN ngoài nhà nước lên 212/1.900, chiếm 11,15% tổng số DN đang hoạt động, với 36.946 công đoàn viên, chiếm 81,19% so với tổng số lao động.               

Từ năm 2011 đến nay, tổ chức công đoàn trong các DN ngoài nhà nước đã giới thiệu 782 công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp Đảng, trong đó kết nạp được 332 đảng viên. Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động hàng năm có trên 60% tổ chức công đoàn được đánh giá tốt.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất