Công bố quyết định thành lập Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
Đồng chí Phạm Minh Chính và đồng chí Võ Văn Thưởng với các thành viên Hội đồng.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Ban Bí thư trao các quyết định nhân sự Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 24 thành viên. Giáo sư, tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương tiếp tục được Ban Bí thư tin tưởng, giao trọng trách Chủ tịch Hội đồng.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng bao gồm phó giáo sư, tiến sỹ Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực; phó giáo sư, tiến sỹ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách. Ủy viên Hội đồng là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Đảng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các hội đồng khoa học cơ sở cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Trước hết, Hội đồng cần đổi mới việc định hướng nghiên cứu khoa học, hướng nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp hơn nữa, thiết thực hơn nữa nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Đảng Trung ương, phục vụ thiết thực các đề án Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho các cơ quan Đảng Trung ương.

Hội đồng Khoa học cũng cần chú trọng đổi mới quy trình đánh giá và đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn; lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí, thước đo cơ bản để đánh giá chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học.

Các cơ quan Đảng Trung ương cần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về khoa học và công nghệ nói chung, trách nhiệm chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan nói riêng; hình thành cơ chế lãnh đạo, định hướng, đặt hàng nghiên cứu khoa học; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học; coi trọng chỉ đạo việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng công tác tham mưu.

Ngoài ra, các cơ quan Đảng Trung ương cũng cần xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và kết quả nghiên cứu khoa học là tiêu chí đánh giá, xem xét, ứng dụng, đề bạt cán bộ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, từng cán bộ trong các cơ quan Đảng Trung ương cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học, tích cực, chủ động, tự giác tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và xem đây là phương thức tự đào tạo, rèn luyện, là động lực phấn đấu để trở thành chuyên gia giỏi, có phẩm chất, đạo đức của người cán bộ Đảng. Để nghiên cứu khoa học ngày càng có chất lượng, đòi hỏi cán bộ phải chịu khó, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận; nắm vững quan điểm của Đảng; nắm bắt, cập nhật tình hình thực tiễn; nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học để thông qua đó nâng cao trình độ, kỹ năng tham mưu.

Ngay sau Lễ công bố quyết định, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức phiên họp đầu tiên, thảo luận, thông qua chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và trọng tâm công tác năm 2017.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất