Hà Nội dôi dư hơn 1.000 cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tại kỳ họp thứ 16 (tháng 5-2024).

Giảm 61 xã, phường

Thành phố Hà Nội vừa thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, số lượng đơn vị hành chính cấp xã tại Hà Nội dự kiến giảm từ 579 đơn vị xuống còn 518 đơn vị, giảm 61 đơn vị sau khi tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện.

Số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm do sắp xếp là 61 đơn vị, gồm 46 xã, 15 phường tại 20 quận, huyện, thị xã. 

Hà Nội là địa phương có số đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp lớn nhất giai đoạn này (61 xã, phường/tổng số 624 xã, phường của toàn quốc, chiếm khoảng gần 10% số đơn vị hành chính cấp xã của toàn quốc sẽ giảm do sắp xếp). 

Dôi dư hơn 1.000 cán bộ

Sau sắp xếp, có 1.031 cán bộ cấp xã, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư. 

Sau khi trình đề án lên Chính phủ, Bộ Nội vụ phê duyệt, thành phố sẽ tập trung quyết liệt để thực hiện công tác này; trong đó, sắp xếp về tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức để bộ máy chính quyền tại các xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp đi vào hoạt động bình thường, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tạo thuận lợi nhất cho hoạt động của nhân dân trong giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính cũng như thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. 

Tiếp đó, thành phố sẽ thực hiện công tác quy hoạch, phê duyệt quy hoạch các đồ án quy hoạch cấp huyện, quy hoạch cấp xã để khai thác, phát huy tối đa các trụ sở, các cơ sở trường học, y tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm các đơn vị thực hiện sắp xếp khai thác tối đa các tài sản công, phục vụ cho phát triển bền vững, lâu dài.

Trước mắt, thành phố hợp nhất nguyên trạng bộ máy. Tất cả cán bộ, công chức của các lĩnh vực tại các đơn vị thuộc địa phương sáp nhập đơn vị hành chính được giữ nguyên, hoạt động ổn định nhằm mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp, không ảnh hưởng đến tâm tư, giải quyết kịp thời nguyện vọng của cán bộ, công chức, người lao động trong giai đoạn này.

Với cán bộ đủ tuổi nghỉ hưu, gần đến tuổi nghỉ hưu, thành phố cho nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật. 

Cán bộ có nguyện vọng nghỉ công tác, chuyển công tác được giải quyết kịp thời. Đồng thời, thành phố sắp xếp, điều động cán bộ đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn từ nơi thừa sang nơi thiếu trong cùng địa giới hành chính.

Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thương vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất