Lập các đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Ðảng

Thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014, ngày 21-3-2014, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký các quyết định thành lập chín đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay".

Theo đó, năm đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do các đồng chí Ngô Văn Dụ, Ðinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc, Tòng Thị Phóng và Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn. Các nơi đến kiểm tra là: Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ðảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Ðào tạo; Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Nam Ðịnh, Thanh Hóa, Ðồng Nai, Ðồng Tháp, Ðác Lắc, Thái Nguyên. Trọng tâm kiểm tra là về công tác tổ chức - cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ đối với các cơ quan, đơn vị nêu trên.

Bốn đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các đồng chí Ngô Xuân Lịch, Trương Hòa Bình, Hà Thị Khiết và Trần Quốc Vượng làm Trưởng đoàn. Các nơi đến kiểm tra là: Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy Cần Thơ, Ninh Bình, Nghệ An, Lào Cai và Lâm Ðồng. Trọng tâm kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công đối với các cơ quan, đơn vị nêu trên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất