Xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Một buổi sinh hoạt chi bộ của quân dân y huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đến đầu năm 2013, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có trên 7 nghìn doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN), chủ yếu tập trung ở thành phố Vũng Tàu, huyện Tân Thành, thu hút hơn 185 nghìn lao động. Những năm qua, các doanh nghiệp phát triển nhanh về số lượng và quy mô sản xuất, kinh doanh; một số doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới, sản xuất sản phẩm đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu cao của thị trường. Sự phát triển của các doanh nghiệp đã khai thác tiềm năng, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách, góp phần quan trọng vào ổn định an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế của địa phương, có 60% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể và 58,6% DNNNN tổ chức hội nghị người lao động.

Xác định công tác xây dựng đảng trong DNNNN là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23-11-1996 của Đảng “về việc tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, ngày 24-10-2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU về đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện; thành lập Ban chỉ đạo 364, tổ công tác, bộ phận chuyên trách giúp Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong DNNNN trên địa bàn tỉnh.

Đối với cấp huyện, thành ủy thành lập chi bộ cơ động để phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các chủ doanh nghiệp, người quản lý trong các doanh nghiệp; tổ chức gặp gỡ, trao đổi với chủ doanh nghiệp tìm giải pháp phù hợp trong công tác xây dựng tổ chức đảng, kết nạp đảng viên, bước đầu đạt được một số kết quả.

Kết quả

Hiện toàn tỉnh có 42 tổ chức cơ sở đảng trong DNNNN, gồm 5 đảng bộ cơ sở, 37 chi bộ cơ sở; cóđảng bộ bộ phận và 40 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (Doanh nghiệp tư nhân có 10 tổ chức đảng; Công ty TNHH có 30 tổ chức đảng; Công ty cổ phần có 35 tổ chức đảng; Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có 4 tổ chức đảng; Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài có 2 tổ chức đảng; Hợp tác xã có 1 tổ chức đảng). Từ năm 2010 đến năm 2012 các DNNNN đã thành lập 4 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 1 đảng bộ cơ sở, 3 chi bộ cơ sở và 8 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Công tác kết nạp đảng viên ở DNNNN luôn được các cấp ủy huyện, thành phố và Đảng ủy khối Doanh nghiệp quan tâm trong tạo nguồn, bồi dưỡng giáo dục quần chúng ưu tú, từ năm 2010 đến nay đã kết nạp 106 đảng viên trong các DNNNN (trong đó có 15 chủ doanh nghiệp). Toàn tỉnh hiện có 889 đảng viên trong DNNNN, chiếm 3,04% so với tổng số đảng viên của đảng bộ tỉnh và chiếm 1,66% trong tổng số công đoàn viên ở các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.

Cách làm và kinh nghiệm 

Trên cơ sở chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã cụ thể hóa và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện, đồng thời thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc để tham mưu, kiểm tra, theo dõi và báo cáo định kỳ theo quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức như: họp mặt doanh nghiệp, tổ chức tọa đàm, thành lập các tổ tuyên truyền, biên soạn tờ rơi…

Chọn những DNNNN ổn định, sản xuất có hiệu quả, những doanh nghiệp có từ 50 lao động trở lên, tiến hành thành lập tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thanh niên, trên cơ sở đó tập trung tạo nguồn phát triển.

Thành lập đảng bộ cơ sở các khu công nghiệp trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp và chi bộ cơ động ở các huyện, thành phố có số lượng DNNNN nhiều, quy mô lớn để thực hiện công tác kết nạp đảng viên.

Những địa phương có số lượng DNNNN ít, quy mô sản xuất nhỏ thì không thành lập chi bộ cơ động, thành lập các chi bộ cơ sở hoặc chi bộ doanh nghiệp ghép trực thuộc xã, phường, thị trấn.

Ngọc Dương

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất