Thành lập Chi bộ Công ty cổ phần vận tải Sao Mai trực thuộc Quận uỷ Hoàng Mai
Đại diện lãnh đạo Quận uỷ tặng hoa cho chi bộ.

Lễ ra mắt chi bộ có sự tham dự của đại diện Ban lãnh đạo cùng cán bộ công nhân viên Công ty. Chi bộ Công ty có 3 đảng viên, do đồng chí Trịnh Thị Xuyến giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Công ty cổ phần Vận tải Sao Mai được thành lập năm 2006 với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách bằng taxi. Từ 13 xe Daewo Matiz, đến nay Công ty đã có 500 xe, với khoảng 600 nhân viên, khẳng định được uy tín của mình trên thị trường, trở thành một công ty lớn với 3 công ty thành viên là Sao Mai Bắc Ninh, Sao Mai Hà Nam, Sao Mai Bắc Giang. Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp xây dựng chính quyền sở tại, tích cực tham công tác xã hội, thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động. Sao Mai Taxi đã được trao tặng “Biểu tượng vàng” vì sự nghiệp văn hoá doanh nhân Việt Nam, danh hiệu “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”…

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Chử Đức Ngọc khẳng định việc thành lập chi bộ Công ty CP Vận tải Sao Mai đã nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng của Quận lên 73 đơn vị (trong đó có 33 đơn vị doanh nghiệp). Đây là sự kiện ghi nhận quá trình phát triển của doanh nghiệp. Sau khi thành lập Chi bộ Công ty sẽ tiếp cận các chủ trương, chính sách của quận, thành phố kịp thời, giúp các hoạt động của công ty thuận lợi và thành công hơn, tạo ra môi trường làm việc tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của người lao động và các thành viên công ty. Để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp, đề nghị chi bộ khẩn trương ổn định tổ chức đảng, hoàn thiện các thủ tục theo hướng dẫn của Quận ủy về mặt công tác đảng. Trước mắt, chi bộ cần thực hiện nghiêm túc, có nền nếp Hướng dẫn số 94-HD/QU về Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng.

Trong thời gian tới, chi bộ tập trung thực hiện một số công việc: căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, chi bộ cần nhanh chóng ra quy chế hoạt động đúng quy định, đảm bảo hài hoà mối quan hệ giữa chi bộ và Ban lãnh đạo vì mục đích phát triển của Công ty. Quan tâm đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp đảng viên mới, tăng số lượng đảng viên trong chi bộ để tăng thêm sức mạnh trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Chú ý nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Lãnh đạo đơn vị nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Thực hiện tốt nghĩa vụ quyền lợi với người lao động.


Đồng chí Chử Đức Ngọc cũng yêu cầu các đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công việc. Chi bộ cần tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp, ban giám thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh. Chi bộ trong quá trình hoạt động phải hướng đến mục tiêu: góp phần giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của doanh nghiệp và của người lao động

Thay mặt Chi uỷ, đồng chí Trịnh Thị Xuyến hứa tiếp tục xây dựng khối đoàn kết giữa Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên, mỗi đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, giữ vững vai trò hạt nhân của chi bộ, xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh, phấn đấu xây dựng chi bộ đạt TSVM.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất