Quảng Ninh: Thành lập Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh
Đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao Quyết định thành lập cho Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND &UBND tỉnh.

Theo Quyết định số 499-QĐ/ĐUK ngày 19-4-2019 của Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh và Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2019 - 2020 gồm 14 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 4 đồng chí. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ.

Trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh, đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh triển khai ngay việc bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, các chức danh của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ; quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc, chỉ định cấp uỷ;  chỉ đạo các chi bộ nhanh chóng ổn định tổ chức và chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ. Đồng thời, xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh trên cơ sở bám sát Quyết định số 5555/QĐ-UBND tỉnh về Thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh và quy định số 98-QĐ/TW của Ban Bí thư về “chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở cơ quan”, hoàn thành trước ngày 15-5. Bên cạnh đó, Đảng uỷ Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh tăng cường phối hợp với lãnh đạo cơ quan nắm bắt, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn (nếu có) trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng. Đồng thời, mỗi đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong kiên định, giữ vững lập trường tư tưởng và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực sự là tấm gương để quần chúng trong Đảng bộ noi theo.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất