Số tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh tăng

Đảng bộ Tp.Hồ Chí Minh đã có 320 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 3.079 đảng viên.

Trong 2 năm 2008-2009, thành phố đã thành lập được 77 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 16 doanh nghiệp có quy mô từ 300 lao động trở lên, tăng 14,93% số tổ chức đảng được thành lập; kết nạp 659 đảng viên bằng 2,2 lần số đảng viên được kết nạp so với 2 năm trước đó.

Hoạt động của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân từng bước đi vào nền nếp, xây dựng được quy chế làm việc, duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ; nội dung sinh hoạt chi bộ tập trung vào các vấn đề cụ thể tại doanh nghiệp.

Trong đội ngũ bí thư cấp ủy có 59,13% giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, chủ tịch công đoàn, nên hoạt động của chi bộ ở các doanh nghiệp có thuận lợi hơn.

Các đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã quan tâm tuyên truyền, vận động người nước ngoài hiểu được ý nghĩa và sự cần thiết có tổ chức đảng trong doanh nghiệp là nhằm lãnh đạo người lao động Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, đảm bảo lợi ích của các bên tham gia đầu tư và người lao động theo đúng luật. Vai trò lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ được thể hiện ở sự gương mẫu của đảng viên trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các giải pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn như tổ chức đảng được thành lập trong các doanh nghiệp còn thấp, nhiều tổ chức đảng còn lúng túng về nội dung phương thức hoạt động, chưa phát huy tốt vai trò, tác dụng của tổ chức đảng tại doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp mà bí thư không là cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất