84,62% tổ chức cơ sở đảng ở Bình Đại đạt trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ Bình Đại (Bến Tre) hiện có 54 tổ chức cơ sở đảng, so với đầu nhiệm kỳ tăng 2 cơ sở Đảng, trong đó có 20 tổ chức cơ sở đảng xã và 34 tổ chức cơ sở đảng ban, ngành, đoàn thể. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đến cuối năm 2009, có 44 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm tỷ lệ 84,62%, 8 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Những năm qua, Huyện ủy Bình Đại tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, thị trấn giai đoạn 2006-2010. Huyện ủy đã phân công lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu Huyện ủy dự sinh hoạt thường kỳ với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và chi bộ ngành huyện, để nắm tình hình, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong sinh hoạt. Nhìn chung, nội dung sinh hoạt được các chi ủy chi bộ quan tâm chuẩn bị khá chu đáo, chi bộ sinh hoạt đúng quy định, quyết định các công việc trọng tâm; công tác kiểm tra đảng viên chấp hành, tự phê bình và phê bình được chú trọng, trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt đảng; quan tâm xây dựng đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, góp phần củng cố, nâng chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng.

(Nguồn: Báo Đồng Khởi)

 

 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất