Thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quy định số 196-QĐ/ TW ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư  “Về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước” và Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 9-3-2010 của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương đã lãnh đạo các cấp uỷ đảng trong toàn đảng bộ tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, các quyền được giao là: Lập các ban tham mưu giúp việc; đảng uỷ được quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) theo quy định của Bộ Chính trị, sau khi được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản; về quyền quyết định kết nạp, khen thưởng, kỷ luật và chuyển sinh hoạt tổ chức đảng, đảng viên; về chế độ sinh hoạt của ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ. Tính đến hết tháng 6-2010 đã thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho 25 đảng uỷ cơ sở ở 6 đảng uỷ cấp trên cơ sở của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và 3 đảng uỷ cơ quan ở 3 bộ, ngành (Bộ Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên-Môi trường).

Đánh giá chung, về ưu điểm: Sau gần 2 năm thực hiện, đã thu được một số kết quả nhất định, bước đầu tạo ra sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và thực tiễn. Nhờ có bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng nên công tác tham mưu giúp cấp uỷ được toàn diện, kịp thời và hiệu quả hơn. Việc quản lý đảng viên, khen thưởng, kỷ luật, chuyển sinh hoạt đảng và ra nghị quyết lãnh đạo có hiệu quả hơn, sát với thực tế cơ quan, đơn vị. Đây là một trong những chủ trương, giải pháp về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy đảng trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, nhằm khắc phục sự lỏng lẻo, chia cắt về tổ chức, bảo đảm và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, cơ quan, phù hợp với tình hình và cơ chế mới. Về hạn chế, thực chất đây chỉ là một giải pháp tình thế nhằm khắc phục một phần tình trạng TCCSĐ nằm trong TCCSĐ. Trong quá trình thực hiện bộc lộ một số vấn đề như: Điều kiện để được thí điểm giao quyền vừa qua chưa sát, chưa phù hợp với các doanh nghiệp, cơ quan. Do đảng uỷ được quyết định thành lập TCCSĐ, như vậy lại lặp lại tình trạng cơ sở trong cơ sở, bản thân đảng bộ được thí điểm giao một số quyền thực chất vẫn là đảng bộ cơ sở, vẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 287-QĐ/TW hoặc Quy định số 288-QĐ/TW, con dấu của đảng uỷ vẫn là cấp cơ sở. Mặt khác, theo Quy định số 23-QĐ/TW thì những đảng bộ cơ sở có trên 100 đảng viên, đạt trong sạch, vững mạnh nếu được cấp uỷ cấp trên đồng ý thì được uỷ quyền kết nạp, khai trừ đảng viên, như vậy lại có sự chồng chéo nhiệm vụ của nhiều cấp trong một đảng bộ cơ sở; mối quan hệ giữa các cấp uỷ đảng (cấp trên cơ sở, cấp trên trực tiếp của cơ sở, đảng bộ bộ phận) chưa rõ ràng; chính sách, chế độ, trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên trách đảng ở các đảng bộ này chưa thống nhất, chưa phù hợp…

Kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề án nhấn mạnh: Hội thảo đã thành công tốt đẹp, ý kiến của các đại biểu đã đề cập tới rất nhiều khía cạnh khác nhau về những mặt được, chưa được, nguyên nhân, giải pháp xoay quanh 2 vấn đề cơ bản về mô hình và cơ chế, nhất là những đề xuất, kiến nghị cần được tổng hợp và nghiên cứu, chọn phương án vừa tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng vừa tháo gỡ những khó khăn từ thực tế cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiện nay.

 

Phản hồi (1)

Nguyễn Quang Minh 09/08/2010

Cuối cùng thì "nguyên nhân, giải pháp xoay quanh 2 vấn đề cơ bản về mô hình và cơ chế" là gì? Không thấy. Cái này mới là cần nhât!!!

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất