Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Sáng 8-7, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và đánh giá kết quả tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và trên cơ sở.

6 tháng đầu năm 2010, ban tổ chức cấp ủy các cấp và các ban tham mưu xây dựng đảng trên địa bàn thành phố đã tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch; củng cố công tác nhân sự chủ chốt của các cơ quan, đơn vị; chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thành phố.

Ban Tổ chức Thành ủy đã tổ chức bế giảng và phân công công tác cho 95 học viên tốt nghiệp khóa đào tạo nguồn cán bộ cho các chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường, xã trên địa bàn (Đề án 98 của thành phố); đồng thời tiếp tục tổ chức khóa học thứ 2 cho 95 học viên.

Về công tác đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở: Ban thường vụ các cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương và của Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ Thành phố; đã triển khai, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc kịp thời, sâu sát theo lộ trình, thời gian cụ thể đảm bảo các quy định của Trung ương và Thành ủy. Ý thức trách nhiệm của cấp ủy các cấp, của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc và từng đảng viên thể hiện rõ từ khâu chuẩn bị cho đến quá trình tổ chức đại hội, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, nguyên tắc. Quy trình công tác nhân sự cấp ủy được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo số lượng và các tiêu chuẩn do Trung ương và thành phố quy định. Nhờ đó cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015 được nâng cao cả về lượng và chất; đạt yêu cầu đổi mới ít nhất 1/3 cấp ủy đương nhiệm, đáp ứng mục tiêu trẻ hóa đội ngũ cán bộ; tỷ lệ cán bộ nữ tăng so với nhiệm kỳ trước.

Đối với các đảng bộ cấp trên cơ sở, do quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, đồng thời có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nên công tác chuẩn bị đại hội cũng như kết quả (đối với 03 đơn vị đã tiến hành đại hội) đều đáp ứng các yêu cầu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích sâu sắc hơn các đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy về các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và tình hình, kết quả phục vụ đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ Thành phố. Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm: Tiếp tục chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XX theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ và cán bộ nữ để tạo nguồn cán bộ chủ chốt các cấp của Thành phố trong các nhiệm kỳ đại hội sau; tiếp tục tổ chức khóa học thứ 2 Đề án 89 và có phương án phân công hợp lý công tác cho các học viên sau tốt nghiệp; triển khai Đề án bố trí, sắp xếp lại một số tổ chức cơ sở đảng phù hợp với sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp... 

(Nguồn: Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng)

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất