Thành lập chi bộ Công ty TNHH Giày da Huê Phong
Ra mắt Chi bộ Công ty TNHH Giày da Huê Phong.
Lễ ra mắt chi bộ có sự tham dự của Ban Giám đốc Công ty TNHH Giày da Huê Phong. Chi bộ công ty có 4 đảng viên, do đồng chí Võ Hùng Lâm làm bí thư chi bộ. Công ty TNHH Giày da Huê Phong hiện có hơn 6.520 công nhân lao động; có mức thu nhập bình quân hơn 4,3 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu chi bộ lãnh đạo đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp và tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp, ban giám đốc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hợp đồng và các thỏa ước lao động đã ký kết. Đoàn kết, động viên đảng viên và các thành viên trong doanh nghiệp phấn đấu vì mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh, làm thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, chủ doanh nghiệp, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất