Thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội
Lãnh đạo Ban Tổ chức Quận uỷ tặng hoa cho Chi bộ Công ty CP Đào tạo và Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội

Chiều 15-8, đồng chí Lê Thị Nghiêm, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ Hoàng Mai (Hà Nội) cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên các ban đảng Quận uỷ đã tham dự lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội, trực thuộc Đảng bộ quận Hoàng Mai.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Thị Nghiêm khẳng định việc thành lập Chi bộ Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội đã nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng của Quận lên 70 đơn vị (trong đó có 30 đơn vị doanh nghiệp). Đây là sự kiện ghi nhận quá trình phát triển của doanh nghiệp. Sau khi thành lập Chi bộ Công ty sẽ tiếp cận các chủ trương, chính sách của quận, thành phố kịp thời, giúp các hoạt động của công ty thuận lợi và thành công hơn. Tạo ra môi trường làm việc tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của người lao động và các thành viên công ty.

Để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp, đồng chí cũng đề nghị chi bộ khẩn trương ổn định tổ chức đảng, hoàn thiện các thủ tục theo hướng dẫn của Quận ủy về mặt công tác đảng.

Trong thời gian tới, chi bộ tập trung thực hiện một số công việc:

Quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp đảng viên, tăng số lượng đảng viên trong chi bộ để tăng thêm sức mạnh trong lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.


Nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết Trung ương.

Lãnh đạo đơn vị phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ quyền lợi với người lao động.


Chi bộ cần thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng định kỳ phù hợp với đặc điểm cụ thể loại hình doanh nghiệp; đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công việc. Thực hiện nghiêm Quy định số 76 của Bộ Chính trị về giới thiệu đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú. Nội dung sinh hoạt trong chi bộ phải tập trung vào việc bàn, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, bức xúc ở doanh nghiệp, gắn với nhiệm vụ và mục tiêu làm cho doanh nghiệp phát triển.

Chi bộ tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp, ban giám đốc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của doanh nghiệp và của người lao động.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất