Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng đảng

Chiều 4-6-2013, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ; đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị; lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban ở 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh tham dự.


                      

                       Đồng chí Trần Lưu Hải, Phó trưởng ban Thường trực chủ trì hội nghị.


Thực hiện kết luận của Thường trực Lãnh đạo Ban tại Hội nghị giao ban kỳ trước, cùng với công tác tổ chức, nhân sự thường xuyên của Lãnh đạo Ban, các vụ, đơn vị trong Ban đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Nổi bật là:

Tiếp tục triển khai các đề tài, đề án và nhiệm công tác tổ chức xây dựng đảng trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2013. Phát động phong trào thi đua với chủ đề “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc... Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của các địa phương, đơn vị. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc việc rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2010-2015, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Xây dựng đề án về tổ chức bộ máy, biên chế, dự kiến nhân sự chủ chốt và hoạt động của các ban nội chính tỉnh, thành ủy. Thực hiện kế hoạch khảo sát thực hiện Đề án “Sửa đổi, bổ sung quy định số 222 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương; Đề án về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện, quận ủy, thị, thành ủy trực thuộc tỉnh, thành ủy. Về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Tham mưu xây dựng mô hình tổ chức đảng trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, chuẩn bị sơ kết hướng dẫn về chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn....

                       

                Đại diện Vụ Địa phương II (đầu cầu Đà Nẵng) phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong Ban, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đồng chí Trần Lưu Hải yêu cầu các vụ, đơn vị tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2013, tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao, theo dõi nắm chắc tình cơ sở, đề xuất Lãnh đạo Ban chỉ đạo kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đồng thời triển khai các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng đảng. Trọng tâm là:

Khẩn trương xây dựng hoàn thành các đề tài, đề án và nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng đảng trong Chương trình công tác năm 2013 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Tham gia chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại các địa phương, đơn vị. Theo dõi tổng hợp tình hình khắc phục những hạn chế, khuyết điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở các địa phương. Tổ chức thực hiện Kết luận Hội nghị trung ương 7 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Tiếp tục đôn đốc và tổng hợp thực hiện Hướng dẫn số 15 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24 của Bộ Chính trị khóa XI ở các tỉnh, thành ủy, các ban cán sự, các ban đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ cấp chiến lược gắn với việc thực hiện thí điểm chủ trương bố trí một số chức danh chủ chốt ở cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương. Tổng kết thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp. Triển khai xây dựng Đề án Quy chế bầu cử trong Đảng trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

                        

              Đại diện Vụ Địa phương III (đầu cầu TP. Hồ Chí Minh) phát biểu tại Hội nghị.

Chuẩn bị nội dung giao ban công tác tổ chức xây dựng đảng 3 khu vực, đưa các nội dung: Quy trình lấy phiếu tín nhiệm; quy trình bầu cử; về điều động, luân chuyển cán bộ; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ… vào chương trình giao ban các khu vực để các đại biểu địa phương thảo luận đóng góp ý kiến…       

Về công tác nội bộ cơ quan, chuẩn bị tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm 2013, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Tiếp tục kiện toàn cán bộ, công chức trong Ban. Tham mưu Lãnh đạo ban xác nhận quy hoạch cán bộ cấp vụ, cấp phòng giai đoạn 2013-2016….

Hồng Phúc

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất