Sóc Trăng sắp xếp tổ chức, bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
Đồng chí Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày các giải pháp sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.
Về sắp xếp tổ chức, bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Theo Đề án 09, sẽ kết thúc hoạt động của Phòng khám và quản lý sức khỏe và Văn phòng thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh theo hướng: Chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế về Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thành lập Khoa Khám bệnh và quản lý sức khỏe cán bộ thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh trên cơ sở chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của Phòng khám và quản lý sức khỏe và Văn phòng thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ. Kiện toàn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, thành lập Hội đồng chuyên môn thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; bộ phận thường trực đặt tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhưng không làm tăng đầu mối trực thuộc, phân bổ 1 biên chế về Phòng Chính sách cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận thường trực Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh.

Về thực hiện chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh

Chú trọng phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu của cán bộ: (1) Xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý sức khỏe cán bộ, quản lý đối tượng bằng hệ thống thẻ ưu tiên. (2) Nâng cao chất lượng tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 - 2 lần/năm và tư vấn theo dõi sức khỏe thường kỳ. (3) Xây dựng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, chế độ khám sức khỏe định kỳ theo phân cấp quản lý đối tượng; tài liệu hướng dẫn cho cán bộ y tế về theo dõi, xử trí cấp cứu cho cán bộ; tài liệu hướng dẫn cho đối tượng, gia đình đối tượng và nhân viên nơi làm việc. Nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh tại Khoa Khám bệnh và quản lý sức khỏe cán bộ, các bệnh viện và trung tâm y tế cấp huyện. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về chế độ, chính sách khám, điều trị bệnh cho cán bộ diện quản lý theo nguyên tắc định mức chi của chế độ, chính sách được nâng cao từ việc giảm thiểu những chi phí không phù hợp gây lãng phí. Tổ chức nghỉ dưỡng và điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho cán bộ đương chức và nguyên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tập trung nâng cao chất lượng các đợt nghỉ dưỡng tập trung; thực hiện chính sách nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe tại nhà kịp thời, đúng đối tượng.

Với việc ban hành Đề án 09-ĐA/TU, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 và Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27-11-2017 của Bộ Chính trị, bảo đảm đúng lộ trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành ngay trong năm 2018.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất