Long An hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của 2 Đảng bộ Khối trong thời gian qua.Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 90 tổ chức cơ sở đảng (48 đảng bộ cơ sở, 42 chi bộ cơ sở), với 4.515 đảng viên. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-11-2018.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 25 đồng chí; chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 8 đồng chí; chỉ định đồng chí Phạm Văn Nem giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và 4 đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Thảnh, Nguyễn Ngọc Sum, Nguyễn Thiện Hòa, Trương Minh Quang giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Trao quyết định cho Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.
Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, việc hợp nhất 2 đảng bộ khối là bước thể hiện sự quyết tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), được cụ thể hóa bằng Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của 2 đảng bộ khối trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ mới sớm ổn định tổ chức bộ máy cơ quan Đảng ủy Khối; xây dựng quy chê làm việc và khẩn trương xây dựng nghị quyết đảng ủy sát hợp với nhiệm vụ và tình hình của Đảng bộ trên tinh thần hợp nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội 2 đảng bộ khối trước đây để tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả.

An Kỳ

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất