Định hướng một số nội dung chuyên đề thi chuyên viên cao cấp năm 2016
Hội đồng thi định hướng một số nội dung chuyên đề để viết đề cương đề án và hướng dẫn kết cấu và bảo vệ đề cương đề án kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp (file đính kèm bên dưới).
Mọi thông tin xin liên hệ qua hộp thư điện tử: vudtcb@gmail.com; điện thoại: 080.48309 - 080.45433.

1. Định hướng nội dung chuyên đề
2. Hướng dẫn kết cấu và bảo vệ đề cương

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất