Lịch thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2017

LỊCH THI

KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP

CƠ QUAN ĐẢNG, MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI NĂM 2017

Tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(địa chỉ: số 135, đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Hà Nội)

 

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Học viên tập trung,

làm thủ tục dự thi

14h30-16h00

Ngày 08/01/2018

Sảnh

Hội trường 1

 

2

Khai mạc kỳ thi

08h30-11h00

Ngày 09/01/2018

Hội trường 1

3

Thi môn: VIẾT ĐỀ ÁN

08h00-17h00

Ngày 10/01/2018

Hội trường A14

(Phòng: P504, P506, P508, P510)

4

Thi môn: KIẾN THỨC CHUNG

08h00-11h00

Ngày 11/01/2018

Hội trường A14

(Phòng: P504, P506, P508, P510)

5

Thi môn: VIẾT NGOẠI NGỮ

15h00-16h30

Ngày 11/01/2018

Hội trường A14

(Phòng: P504, P506, P508, P510)

6

Thi môn: TIN HỌC

Chia thành 03 Ca thi:

- Ca 1 từ 08h00-08h45

- Ca 2 từ 09h15-10h00

- Ca 3 từ 10h30-11h15

 

08h00-11h15

Ngày 12/01/2018

Nhà A8 - Viện Thông tin Khoa học

7

Thi môn: PHỎNG VẤN NGOẠI NGỮ

14h00-17h00

Ngày 12/01/2018

Hội trường A14

(Phòng: P504, P506, P508, P510)

8

Thi môn: BẢO VỆ ĐỀ ÁN

 

Sáng: 08h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

 

Ngày 13 và 14/01/2018

Hội trường A14

(Phòng: P504, P506, P508, P510)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất