Vĩnh Phúc: Công tác tuyên truyền sáng tạo, linh hoạt góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan kiểm tra điểm bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 4, phường Tích Sơn (TP. Vĩnh Yên).

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, các cử tri bầu ra 6 đại biểu (2 đại biểu Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu tại tỉnh) trong tổng số 10 ứng cử viên. 1.163 đơn vị bầu cử HĐND (cấp tỉnh 13 đơn vị, cấp huyện 88 đơn vị; cấp xã 1.062 đơn vị), bầu 52 đại biểu HĐND cấp tỉnh trong tổng số 85 ứng cử viên; 301 đại biểu HĐND cấp huyện trên tổng số 488 ứng cử viên; 3.400 đại biểu HĐND cấp xã trên tổng số 5.680 ứng cử viên.

Công tác chuẩn bị bầu cử đã được ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn triển khai bài bản, đầy đủ, đúng kế hoạch, thời gian, tiến độ; được đông đảo người dân và cử tri đồng tình ủng hộ. Tỉnh cũng đã xây dựng đủ các kịch bản, phương án bầu cử cho mọi tình huống có thể xảy ra trong điều kiện dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp.

Ủy ban Bầu cử tỉnh, 9/9 huyện, thành phố, 136/136 xã, phường, thị trấn đã ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong thời gian diễn ra bầu cử, xây dựng phương án đảm bảo tổ chức bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp khi tình huống có dịch xảy ra. Giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng quy định.

Tỷ lệ cử tri trên địa bàn Vĩnh Phúc đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,41% (TP. Vĩnh Yên đạt 99,95%; huyện Yên Lạc 99,86%, TP. Phúc Yên 99,79%; huyện Vĩnh Tường 99,76%; huyện lập Thạch 99,59%; huyện Sông Lô đạt 99,37%; huyện Tam Dương đạt 98,78%; huyện Tam Đảo đạt 98,61%; huyện Bình Xuyên đạt 98,40%).

Cử tri Tổ bầu cử số 5, thôn Dịch Đồng, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc vui mừng đi bầu cử. 

Có được kết quả này là do Vĩnh Phúc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó công tác tuyên truyền được tỉnh Vĩnh Phúc triển khai kịp thời, đầy đủ, sáng tạo, đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về cuộc bầu cử từ tỉnh đến cơ sở được triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất theo tiến độ đã được đề ra. Nội dung tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng.

Nội dung tập trung tuyên truyền sâu rộng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đó là: Quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; các mốc thời gian cần thực hiện; danh sách, tiểu sử của những người ứng cử tại đơn vị bầu cử để cử tri nắm được, thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Không khí phấn khởi của cử tri trong toàn tỉnh tham gia bầu cử ngày 23-5-2021. Diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương trong toàn tỉnh. Tình hình bầu cử chung của cả nước và kết quả cuộc bầu cử.

Tuyên truyền trực quan bằng các cụm pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu, băng-rôn, cờ... về cuộc bầu cử trên các trục đường chính, nơi công cộng, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, các điểm diễn ra bầu cử được chỉ đạo tập trung ở mức cao nhất. Các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo rà soát, thay thế các pa-nô, áp-phích, băng-rôn, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền bị hỏng, tạm thời thay các nội dung khác để tập trung tuyên truyền các nội dung về cuộc bầu cử. Tăng cường tuyên truyền lưu động, kể cả bằng xe mô tô thông qua các tổ tuyên truyền của đoàn thanh niên các cấp đến các ngõ, ngách, thôn, xóm. Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã chỉ đạo thực hiện việc trang trí khu vực bỏ phiếu bảo đảm hoàn thành theo quy định, không để xảy ra sai sót.

Tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cấp xã và cụm loa của thôn, tổ dân phố đảm bảo thông suốt. Thực hiện tốt việc tiếp sóng đài của tỉnh, của huyện về nội dung bầu cử; tăng cường thông tin trên hệ thống loa truyền thanh với tần suất ít nhất là 3 lần/ngày về cuộc bầu cử, ngoài số lần tiếp sóng đài cấp trên; tuyên truyền thông qua tin nhắn của các nhà mạng, mạng xã hội Zalo, Facebook.

Do diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh; yêu cầu đặt ra là: Tuyên truyền bầu cử phải đi đôi với tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với mục tiêu đặt ra là bầu cử phải được tiến hành bảo đảm an toàn, không để lây lan dịch bệnh tại các khu vực bỏ phiếu. Do vậy, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phải bám sát nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban chỉ đạo các cấp, nhằm nâng cao ý thức và hành động của các cấp, các ngành và cử tri trong tỉnh khi tham gia bầu cử.

Cùng với các nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử, các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường lượng tin, bài, phóng sự tuyên truyền sâu rộng và đậm nét những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2015-2020; những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thông tin, tuyên truyền về bầu cử; không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nội dung tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Nổi bật là các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức trên 250 hội nghị thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử; đưa nội dung tuyên truyền về bầu cử trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng đề cương tuyên truyền giúp các huyện, thành phố chỉ đạo thống nhất, đồng bộ về nội dung; xuất bản 2 số chuyên đề chuyên sâu về cuộc bầu cử trên Bản tin Sinh hoạt chi bộ phát hành đến các chi bộ, đảng bộ và đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị thông tin cho đội ngũ báo cáo viên; chỉ đạo tuyên truyền thông qua các hội nghị giao ban báo chí hằng tháng. Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã in ấn và cấp phát về cơ sở trên 80.000 cuốn tài liệu, trên 5.000 tờ gấp hướng dẫn, tuyên truyền các quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của trung ương, hỏi - đáp về công tác bầu cử, tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương... Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã in và cấp phát nhiều tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền và hướng dẫn trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh đã mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, đăng tải nhiều tuyến tin, bài, ảnh, trailer, banner tuyên truyền về cuộc bầu cử. Từ tháng 2-2021 đến nay, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc đã đăng tải trên 1.500 lượt tin, bài, phóng sự về cuộc bầu cử; 145 đài truyền thanh huyện, xã và 3.106 cụm loa truyền thanh xã, phường, thị trấn hoạt động với tần suất cao tuyên truyền về cuộc bầu cử, trung bình phát 3 lần/ngày, có nơi 5 lần/ngày; các bản tin, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đã đăng tải nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử và tin, bài tuyên truyền về cuộc bầu cử; nhiều cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền lan tỏa thông tin về cuộc bầu cử trên các trang mạng xã hội như Fanpage, Facebook, Zalo...

Cử tri đồng bào dân tộc Dao, thôn Thành Công, xã Lãng Công, huyện Sông Lô bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh triển khai kịp thời, sâu rộng, đa dạng. Trên khắp các tuyến đường, trung tâm các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều được trang hoàng với sắc màu rực rỡ với trên 10.000 băng-rôn, tranh cổ động, pa-nô, khẩu hiệu, hồng kỳ và hàng chục nghìn cờ Tổ quốc tuyên truyền về cuộc bầu cử, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; hệ thống xe truyền thanh lưu động ở các địa phương hoạt động tích cực nhằm đảm bảo mọi thông tin về cuộc bầu cử được triển khai nhanh, chính xác, kịp thời đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, tuyên truyền về công tác bầu cử của tỉnh cũng nhận được sự tham gia rất tích cực của các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh và nhiều cơ quan báo chí Trung ương, qua đó góp phần chuyển tải sâu rộng hơn những thông tin về cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đến với cử tri và nhân dân.

Đồng thời, công tác tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và cuộc bầu cử được ban chỉ đạo 35 các cấp triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng. Thời gian qua đã phát hiện, xử lý một số tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xấu độc liên quan đến bầu cử và đối với một số ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm tra việc thực hiện tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị được Tiểu ban phân công cụ thể cho mỗi thành viên.

Có thể khẳng định, mặc dù các nội dung công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử được tiến hành trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành, đơn vị triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng của các cử tri và trong các tầng lớp nhân, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh thực sự là ngày hội của toàn dân. Các cử tri đã thực hiện tốt quyền làm chủ của mình, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng tham gia Quốc hội và HĐND các cấp trong tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất