Vĩnh Phúc thực hiện đầy đủ, sáng tạo các chỉ đạo của Trung ương về công tác chuẩn bị bầu cử
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường.

Trong đó, tỉnh đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất; xây dựng đầy đủ các kịch bản, phương án có thể xảy ra để chủ động, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch mọi nơi, mọi lúc, mọi thời điểm. Linh hoạt, sáng tạo trong vận dụng các quy định của pháp luật để triển khai vào thực tế của địa phương.

Đặc biệt, phát huy cao độ tinh thần lấy người dân làm chủ thể, trọng tâm hướng tới; đặt lợi ích của người dân lên trên hết, Vĩnh Phúc đã triển khai mọi biện pháp nhằm bảo đảm an toàn về sức khỏe và tính mạng của nhân dân trong điều kiện dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp; hỗ trợ thiết thực để cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị về quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân,...

Nhờ vậy, không chỉ trong phòng, chống dịch Covid-19 hay trong công tác chuẩn bị bầu cử mà trong mọi chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương, Vĩnh Phúc đều nhận được sự đồng thuận của tuyệt đại đa số người dân trên địa bàn.

Từ thời điểm hiện tại tới ngày bầu cử, tỉnh chỉ đạo, quán triệt các cấp, ngành tiếp tục nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban Bầu cử tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 để tổ chức cuộc bầu cử được an toàn.

Trong đó, yêu cầu ủy ban bầu cử các cấp khẩn trương rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được giao, tập trung quyết liệt cho công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho người dân và lực lượng tham gia phục vụ bầu cử.

Cập nhật nhanh, chính xác danh sách cử tri, bố trí các hòm phiếu phụ, chú ý đến doanh nghiệp, bệnh viện, khu cách ly.

Thành lập bộ phận trực các cấp, công bố đường dây nóng để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong ngày bầu cử; tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch, bầu cử và các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác đi bầu cử, thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình.

Cùng với đó, ban chỉ đạo bầu cử các cấp cần chủ động thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự, tiếp dân, trực an ninh trật tự và tiếp nhận các thông tin.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kịch bản, chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung, nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa, bệnh viện dã chiến, người đang thực hiện cách ly tại nhà.

Các địa phương nắm chắc tình hình để xây dựng, bổ sung kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn đến từng hòm phiếu, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

Các cấp, ngành cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân hiểu, tự giác tham gia cuộc bầu cử.

Khẩn trương rà soát địa điểm bỏ phiếu, hòm phiếu phát sinh, bảo đảm cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết khu vực bỏ phiếu...

Bên cạnh tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, để đảm bảo quyền công dân và an toàn dịch bệnh trong quá trình bầu cử, vừa qua, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã xây dựng video hướng dẫn quy trình mẫu thực hiện bầu cử với từng trường hợp cụ thể và cấp phát cho 100% các tổ chức phục trách bầu cử để áp dụng thực hiện và tuyên truyền người dân thực hiện.

Phát biểu trong buổi kiểm tra thực hiện công tác bầu cử và phòng chống dịch Covid-19 mới đây tại Vĩnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Video hướng dẫn quy trình bầu cử trong điều kiện dịch bệnh được Vĩnh Phúc xây dựng rất chi tiết, cụ thể, dễ nhớ, dễ làm. Thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của Vĩnh Phúc trong thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, cần nghiên cứu, nhân rộng ra các địa phương khác.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất