Vĩnh Phúc: Nỗ lực vượt chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp
Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Vina Korea. Ảnh: Trường Khanh

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Vina Korea. Ảnh: Trường Khanh.

Hiện nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh có 87 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó, có 25 đảng bộ, 60 chi bộ và 177 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với hơn 3.320 đảng viên. Ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối bám sát tình hình thực tế hoạt động sản xuất - kinh doanh tại đơn vị để đổi mới nội dung, phương thức lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và sản xuất - kinh doanh.

Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo tại doanh nghiệp, tổ chức đảng phối hợp với chủ sử dụng lao động tập hợp, lãnh đạo đảng viên, nhân viên, công nhân, lao động chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ cũng được các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện theo hướng linh hoạt về thời gian; đổi mới nội dung; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động và hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, nhân viên, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đảng ủy Khối cũng chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đổi mới nội dung, phương thức tập hợp đoàn viên, triển khai sâu rộng, thiết thực các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã phối hợp với doanh nghiệp ký quy chế phối hợp giữa tổ chức đảng, công đoàn và doanh nghiệp, xác định rõ nội dung, phương thức lãnh đạo, mối quan hệ giữa cấp ủy đảng ở cơ sở với chủ doanh nghiệp; vai trò, trách nhiệm của các bên.

Trong đó, tổ chức đảng phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp; tham gia sắp xếp, tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ, đảng viên có năng lực phẩm chất, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề vào bộ máy lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp.

Từ việc nhiều nhân viên các phòng, ban, cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp là đảng viên sẽ giúp định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục công nhân, lao động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của công ty, tạo đoàn kết, thống nhất, hài hòa để doanh nghiệp phát triển bền vững…

Những hoạt động trên đã góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp nhận thức đúng, hiểu rõ hơn vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức đảng và tạo điều kiện về thời gian, ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng tại doanh nghiệp.

Việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước luôn gặp nhiều khó khăn, bởi vậy Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; đa dạng hóa các kênh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và chủ doanh nghiệp về vai trò của tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp.

Tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp qua việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, kịp thời tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, giác ngộ để công nhân, lao động hiểu và nỗ lực phấn đấu vào Đảng, góp sức xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất