Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trà Hương

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trà Hương.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng LVHKM tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng LVHKM tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng LVHKM, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành 9 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tổ chức 3 hội nghị chuyên đề; thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền trên các trang fanpage, trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ của Tỉnh ủy, các đơn vị, địa phương.

Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh, các báo, tạp chí Trung ương đã chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền về công tác xây dựng LVHKM, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, dung lương đăng tải, phát sóng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về xây dựng LVHKM.

Các nhà báo, phóng viên đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, đi sâu tìm hiểu, phân tích, làm rõ nhiều nội dung trong các chủ trương, chính sách của tỉnh để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu, đồng thuận, ủng hộ và tích cực tham gia, góp phần thực hiện thành công chủ trương xây dựng LVHKM theo tiến độ đề ra. Tính đến ngày 15-9-2023, đã có hơn 1.700 tin, bài, ảnh, phóng sự về chủ đề xây dựng LVHKM được đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương và nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, chủ trương xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đến nay, 6/28 khu thiết chế văn hóa - thể thao LVHKM đã khánh thành; các khu còn lại sẽ được hoàn thành trong tháng 10-2023, góp phần mở ra không gian văn hóa khang trang, hiện đại với đầy đủ công năng, đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Đã có 100% huyện, thành phố thực hiện giải ngân vốn với số tiền 80,71 tỷ đồng (đạt 80,7%); nhân dân các thôn, tổ dân phố xây dựng LVHKM đã đăng ký thực hiện 93 mô hình kinh doanh dịch vụ, 22 mô hình vườn sản xuất, 8 mô hình homestay, farmstay…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh khẳng định những kết quả đạt được trong xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh mới chỉ là bước đầu, việc xây dựng LVHKM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; kể cả khi hoàn thành các tiêu chí xây dựng LVHKM, các địa phương của tỉnh vẫn tiếp tục nỗ lực để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh song song, không trùng lặp với công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Thông qua 14 tiêu chí và 16 chính sách được triển khai đồng bộ, Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu xây dựng LVHKM trở thành nơi đáng sống, phát triển đồng bộ, toàn diện, bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng - an ninh, người dân có cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc… Cùng với đó, sớm hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh mong muốn nhận được sự tham gia, đóng góp ý kiến của các nhà báo, phóng viên về công tác xây dựng LVHKM của tỉnh. Mỗi nhà báo, phóng viên không chỉ thực hiện tốt công tác tuyên truyền mà còn là một kênh thông tin tới lãnh đạo tỉnh về triển khai xây dựng LVHKM của các cấp, ngành, địa phương; sự hưởng ứng, tâm tư, tình cảm của nhân dân; những vấn đề hạn chế, cần rút kinh nghiệm; những phát hiện mới, đề xuất, hiến kế trong xây dựng LVHKM…

Các đại biểu, nhà báo, phóng viên đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền, sự kịp thời trong công tác cung cấp thông tin, tạo điều kiện giúp các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên về tư liệu, quá trình tác nghiệp để có các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền sâu rộng về xây dựng LVHKM.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi, đóng góp một số ý kiến đối với lãnh đạo tỉnh về công tác xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh và một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền về xây dựng LVHKM thời gian tới như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục có định hướng tuyên truyền để các cơ quan báo chí bám sát và có các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền hiệu quả; định kỳ hằng quý có thông tin tổng hợp về công tác xây dựng LVHKM gửi các cơ quan báo chí, phóng viên để có các dữ liệu tuyên truyền mang tính chất thống nhất, đảm bảo kịp thời và theo đúng định hướng.

Chú trọng cung cấp thông tin về các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các địa phương xây dựng LVHKM. Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ, các địa phương được lựa chọn xây dựng LVHKM có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan báo chí trong công tác cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo, phóng viên tiếp cận thông tin, thực hiện tin, bài, phóng sự…

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cảm ơn sự đóng góp của các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức về xây dựng LVHKM.

Chia sẻ về những kết quả bước đầu Vĩnh Phúc đạt được trong xây dựng LVHKM, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kết quả quan trọng nhất là tỉnh đã tạo ra được một thế trận lòng dân trong xây dựng làng, quê hương. Thời gian đầu thực hiện chủ trương xây dựng LVHKM, nhiều người dân còn nghi ngờ, có tâm lý chờ đợi. Tuy nhiên, qua 9 tháng triển khai, bằng những việc làm cụ thể đã thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh và từ đó lan tỏa tới người dân, giúp nhân dân tin tưởng, đồng thuận. Người dân hồ hởi, phấn khởi, đón nhận những thành quả bước đầu của xây dựng LVHKM.

Với việc “nói đi đôi với làm”, không ngại khó khăn, vất vả, tâm huyết trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, hình ảnh người cán bộ, đảng viên của Vĩnh Phúc đã trở nên gần gũi với người dân hơn, được người dân tin tưởng, ủng hộ.

Quá trình xây dựng LVHKM đã huy động được sự hưởng ứng, tham gia tích cực, đóng góp sức người, sức của của nhân dân dưới nhiều hình thức như đóng góp kinh phí xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao; hiến đất xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao, mở rộng đường vào thôn, làng; chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường…

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Quá trình triển khai xây dựng LVHKM đem lại bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh trong thời gian tới, cụ thể là phải có sự đồng bộ trong ban hành các chủ trương, chính sách; thống nhất trong nhận thức, hành động, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện; công khai, minh bạch để người dân được biết, được bàn, thảo luận rộng rãi…

Thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện 14 tiêu chí xây dựng LVHKM một cách đồng bộ; hướng dẫn, hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ; củng cố, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng LVHKM; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng mỗi LVHKM trở thành một cơ sở vững chắc trong đảm bảo, củng cố quốc phòng - an ninh…

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các cơ quan truyền thông, các nhà báo, phóng viên tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông để mọi người dân hiểu, đồng thuận, tích cực tham gia xây dựng LVHKM; khơi dậy khát vọng, đổi mới tư duy, tinh thần tự chủ, ý chí tự lực, tự cường và nội lực của người dân trong triển khai xây dựng LVHKM trên địa bàn tỉnh.

Cùng với động viên nhân dân, các nhà báo, phóng viên cũng quan tâm tuyên truyền, động viên đội ngũ cán bộ làm việc vì dân; tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn với định hướng đúng đắn, tâm huyết, tình cảm dành cho Vĩnh Phúc, các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa chủ trương xây dựng LVHKM, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất