Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới; Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy tính năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả các lợi thế, nguồn lực, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tạo được sự đồng thuận của đoàn viên, người lao động và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được tập trung thực hiện tốt. Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn các cấp đã ký kết 106 chương trình phối hợp và thỏa thuận hợp tác được ký kết nhằm nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động; chi hơn 198,2 tỷ đồng thông qua chương trình “Tết sum vầy” để hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà hơn 152.700 lượt đoàn viên, người lao động.

Từ nguồn Quỹ “Vì công nhân, lao động nghèo”, đã có 381 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng; 37 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được hỗ trợ tiền sửa chữa, xây mới nhà ở.

Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng doanh nghiệp từng bước ổn định sản xuất, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở; công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh đạt được nhiều kết quả.

Nhiệm kỳ tới, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XV đã đề ra.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023-2028, toàn tỉnh phát triển thêm ít nhất 32.000 đoàn viên công đoàn; 100% doanh nghiệp sử dụng 20 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn; có ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể; trợ cấp 10.000 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây mới ít nhất 20 ngôi nhà từ Quỹ “Vì công nhân, lao động nghèo”…

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao những kết quả các cấp công đoàn trong tỉnh đạt được và biểu dương, cảm ơn những đóng góp của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vào sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước.

Các đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới phù hợp với đặc thù của tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; nâng cao hiểu biết về tổ chức Công đoàn, pháp luật về lao động, về Công đoàn cho công nhân, viên chức, người lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tăng cường đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, thương lượng về tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc, góp phần thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra là thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp đạt trên 2 lần mức lương tối thiểu vùng.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn theo hướng lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động làm đối tượng vận động và lấy việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động làm mục tiêu, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phát triển.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; xây dựng nếp sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở công đoàn các cấp trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV khẩn trương xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc cụ thể hóa thành chương trình công tác phù hợp với từng ngành, nghề, địa phương, cơ sở, tạo sức lan tỏa trong công nhân, viên chức, người lao động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 37 đồng chí.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất