Bắc Ninh hướng tới mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT

Thời gian qua, việc thực hiện công tác BHYT HSSV tại Bắc Ninh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các cấp, các ngành trên địa bàn. BHXH tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT, góp phần nâng cao ý thức trong nhân dân cũng như vai trò, trách nhiệm của ban giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm trong công tác BHYT HSSV.

Đặc biệt, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV luôn được BHXH tỉnh chú trọng. Nhiều em HSSV tham gia BHYT bị bệnh nặng, bệnh mãn tính phải điều trị dài ngày đã được quỹ BHYT thanh toán kịp thời với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, như em Nguyễn Thị Lành (Trường THPT Quế Võ 3) được thanh toán 235,64 triệu đồng; em Tạ Nhật Minh (Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo) được thanh toán 186,39 triệu đồng; em Hoàng Thị Kim Tuyền (Trường Tiểu học Lạc Vệ 1) được thanh toán 182,84 triệu đồng; em Vũ Minh Quân (Trường Tiểu học Yên Trung 2) được thanh toán 170,09 triệu đồng; em Vũ Việt Đức (Trường Tiểu học Trung Kênh) được thanh toán 141,94 triệu đồng…

Phát huy kết quả trên, năm học 2019-2020, BHXH tỉnh phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia BHYT. BHXH tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và Ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trong toàn thể nhân dân và cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục về công tác BHYT HSSV; chú trọng nâng cao nhận thức của phụ huynh và HSSV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm trong việc tham gia BHYT HSSV.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ngành Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) tổ chức kiểm tra, giám sát việc KCB BHYT cho HSSV, tránh tình trạng lạm dụng thẻ BHYT; nâng cao chất lượng KCB, có tinh thần, thái độ phục vụ tốt hơn để bảo đảm quyền lợi cho HSSV. Những đổi mới đó đang ngày càng củng cố niềm tin trong nhân dân, đặc biệt là đối với các bậc phụ huynh HSSV.

BHXH tỉnh cũng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác BHYT; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa và rút ngắn các thủ tục; chuyển tác phong làm việc từ hành chính thụ động sang tác phong phục vụ; thực hiện tốt việc giải quyết chế độ BHYT, đáp ứng nhu cầu của nhân dân nói chung và của HSSV tham gia BHYT nói riêng.   

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất