Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ

Chiều 11-12, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 12-2017. Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu cùng lãnh đạo các vụ, ban, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam.

Kết quả toàn diện

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong 11 tháng của năm 2017, toàn Ngành đã tích cực, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Về công tác thu và phát triển đối tượng, cả nước đã có 13,35 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 80,7 triệu người tham gia BHYT (đạt tỉ lệ bao phủ 86,4% dân số). Trong tháng 11, toàn Ngành thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt 26.509 tỉ đồng; lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11 thu được 253.350 tỉ đồng, đạt 88,6% kế hoạch năm.

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 12/2017

BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tổng hợp vướng mắc trong quá trình triển khai cấp mã số BHXH cho người tham gia; các đơn vị, DN nợ đọng kéo dài; các đơn vị, DN đã giải thể, phá sản. Đồng thời, kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH; tập trung rà soát, hoàn thiện dữ liệu và danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018 cho người tham gia BHYT theo mã số BHXH, thực hiện trả sổ BHXH cho NLĐ đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Ngành đã giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho 127.439 người hưởng BHXH hàng tháng (tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2016); 8,3 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016); 153,63 triệu lượt người KCB BHYT (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2016). Tiếp tục tham gia với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công; phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH xây dựng dự thảo nội dung đối thoại chính sách pháp luật về ATVSLĐ, TNLĐ-BNN; đề xuất phương án tính lương hưu cho lao động nữ từ ngày 1/1/2018.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm tra, rà soát việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật tại các cơ sở KCB; kịp thời phát hiện và thông báo cho cơ sở KCB những dịch vụ kỹ thuật chưa đủ điều kiện để thanh toán theo chế độ BHYT; rà soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Công tác giám định BHYT tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện và tạo mới các bản đồ, biểu đồ giám sát, tạo chức năng cho BHXH các tỉnh xuất dữ liệu tổng hợp toàn tỉnh, dữ liệu chi tiết từng cơ sở KCB. Tính đến hết ngày 30/11, Hệ thống thông tin giám định BHYT đã tiếp nhận 153,1 triệu dữ liệu điện tử hồ sơ KCB.

Về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, tính đến hết 30-11, toàn Ngành đã cấp sổ BHXH cho 13,4 triệu người (đạt 99,2% so với số người đang tham gia BHXH), trong đó đã bàn giao cho NLĐ 7,98 triệu sổ. Đã cấp 80,3 triệu thẻ BHYT, trong đó có 10,3 triệu thẻ BHYT đã được cấp theo mã số BHXH. Một số tỉnh có tỉ lệ sổ BHXH đã bàn giao lớn (đạt trên 70%) như: Quảng Bình, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Gia Lai, Điện Biên...

Đặc biệt, công tác cải cách TTHC và ứng dụng CNTT được Ngành chú trọng thực hiện. Hiện, Ngành tiếp tục xây dựng kế hoạch đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động; hoàn thiện và triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý thu và hệ thống giao dịch điện tử; tổ chức nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT. Tính đến thời điểm hiện tại, Ngành đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đã có trên 236.000 đơn vị đăng ký giao dịch điện tử; trên 2,4 triệu hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử. Đồng thời, Ngành tiếp tục đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT; qua đó góp phần truy thu khoảng 1.000 tỉ đồng và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 1,2 tỉ đồng…

Những nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị, các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn và Trần Đình Liệu cùng đại diện các vụ, ban nghiệp vụ như: Ban Sổ- thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm CNTT, Vụ Tài chính- Kế toán… cũng đã báo cáo, thảo luận và kiến nghị giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc, đảm bảo phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghe các ý kiến, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, trong những ngày cuối năm, toàn Ngành cần tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố rà soát toàn bộ kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2017; đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được Thủ tướng Chính phủ giao.

Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với cơ quan tài chính chuyển tiền đóng BHXH, BHYT kịp thời cho các đối tượng do NSNN đóng, hỗ trợ đóng; đôn đốc, thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ và cương quyết xử lý những đơn vị, DN cố tình chây ỳ, chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính tham mưu, sửa đổi, bổ sung các dự thảo nghị định về lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trình Chính phủ ban hành.

Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tổ chức thực hiện chính sách BHYT; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở KCB BHYT; tập trung xử lý, giải quyết những tồn tại, vướng mắc theo kết luận tại Hội nghị giải quyết vướng mắc trong KCB BHYT do Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tổ chức.

Thực hiện tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện để triển khai các quy định mới của pháp luật về BHXH, BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; xây dựng phương án và kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ tháng đầu năm 2018.

Tiếp tục phối hợp với ngành Bưu điện hoàn thiện, bổ sung dữ liệu thống kê danh sách hộ gia đình; mở rộng việc ứng dụng CNTT trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau khi đã thí điểm tại Hà Nội và Hải Dương.

Đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT trong các mảng hoạt động nghiệp vụ của Ngành. Từ tháng 1-2018, tiếp tục triển khai việc soạn thảo, phát hành một số loại văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh yêu cầu các vụ, ban, đơn vị nghiệp vụ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ngành, tập trung hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt các mặt công tác trong thời gian tới, nhất là tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Nếu địa phương, đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác thu, có tỉ lệ bao phủ BHYT thấp, tỉ lệ nợ BHXH cao, thì cần phải phê bình nghiêm túc. Các địa phương rà soát, đồng bộ mã số BHXH và thẻ BHYT xong đến đâu, thì cần cấp phát ngay cho người tham gia đến đấy, không được để xảy ra ùn ứ tồn đọng. Bên cạnh đó, cần giải quyết ngay những vướng mắc trong công tác giám định BHYT theo đúng quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cũng yêu cầu các đơn vị truyền thông của Ngành tăng cường đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giúp định hướng dư luận hiểu đúng hơn về Ngành và nhận thức đầy đủ về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT...

Lê An- Thanh Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất