Lai Châu thực hiện các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT
Cán bộ BHXH tỉnh Lai Châu kiểm tra, rà soát đối tượng tham gia BHXH, BHYT tại các tổ chức, doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
Tính đến hết tháng 10-2019, BHXH tỉnh quản lý 1.508 đơn vị và 30.324 người lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Trong đó, 2.148 người lao động làm việc và tham gia BHXH, BHYT bắt buộc tại 419 đơn vị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Căn cứ dữ liệu kết nối với cơ quan thuế được đồng bộ chức năng trên phần mềm quản lý thu và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xác định tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Luật BHXH. Theo thống kê của BHXH tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh có hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động chưa đóng bảo hiểm cho hàng nghìn người lao động.

Để tăng cường khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tại các tổ chức, doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn, thời gian qua, BHXH tỉnh chủ động triển khai nhiều giải pháp như: tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn như: Liên đoàn Lao động, Cục Thuế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND các cấp, Bưu điện… đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chính sách BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật, hướng tới mục tiêu chung là thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

BHXH tỉnh đã chủ động tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp tỉnh, tổ chức các hội nghị đối thoại về chính sách BHXH, BHYT và các loại bảo hiểm khác với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để giải đáp những thắc mắc liên quan đến chính sách bảo hiểm cho người lao động và người sử dụng lao động. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn, BHXH các huyện, thành phố triển khai hiệu quả các nhiệm vụ như: giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm cho các đơn vị và các đại lý thu. Bố trí cán bộ, thường trực, thường xuyên hướng dẫn, tư vấn, giải thích về quyền, nghĩa vụ tham gia bảo hiểm thông qua đường dây nóng và hỗ trợ trực tiếp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào kết nối cơ sở các dữ liệu để người dân, doanh nghiệp biết rõ quy trình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan BHXH…

Những giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm đã được các phòng chuyên môn, BHXH các huyện, thành phố chủ động triển khai. Thực hiện chủ trương phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tại các tổ chức doanh nghiệp, ngoài nhiệm vụ triển khai hiệu quả công tác quản lý thu các loại bảo hiểm trên địa bàn, đơn vị còn tổ chức hiệu quả công tác thống kê, tuyên truyền các đơn vị, doanh nghiệp chưa chấp hành Luật BHXH. Căn cứ dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp, đơn vị đã thống kê được trên địa bàn tỉnh hiện có 338 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động chưa đóng bảo hiểm cho 2.104 lao động và 105 doanh nghiệp đã tham gia BHXH nhưng chưa tham gia đầy đủ cho 2.314 lao động. Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm, hàng tháng đơn vị cử cán bộ thu trực tiếp đến các doanh nghiệp tuyên truyền, vận động, đôn đốc doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; ký hồ sơ đối chiếu số nợ, đôn đốc doanh nghiệp đóng bảo hiểm theo quy định. Kịp thời nắm bắt, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và phối hợp đưa ra những giải pháp hiệu quả bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Nhiệm vụ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm của BHXH tỉnh còn được sự ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, ngành. Ngày 12-9-2019, Tỉnh ủy ban hành Văn bản số 1053 về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Theo đó yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường phối hợp liên thông, liên kết, thông tin chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, BHXH tỉnh để quản lý số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động làm việc và số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Tập trung rà soát, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, tổ hợp tác thực hiện đóng đầy đủ BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động. Đồng thời, tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đọng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT của người lao động.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất