Ninh Bình mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ diện quy hoạch
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình vừa mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh và các đồng chí được quy hoạch vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là cơ hội để các đồng chí học viên tiếp cận những thông tin mới, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, chính trị, xã hội, từ đó vận dụng và thực hiện tốt các nhiệm vụ hiện tại, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao năng lực, đáp ứng được các tiêu chuẩn và yêu cầu của chức danh đã được quy hoạch.

Các học viên được nghiên cứu 4 chuyên đề: Nguyên tắc và hoạt động của Đảng; mô hình hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế. Đây là những nội dung bổ ích, thiết thực, vừa củng cố những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận, đồng thời gợi mở những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ trong tỉnh.

Theo đó, lớp học tập trung vào những nội dung lớn về Đảng cầm quyền; các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; các quan điểm chỉ đạo của Trung ương đối với công tác xây dựng đảng; vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Đồng thời khẳng định tính tất yếu, cũng như những thành tựu và hạn chế trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; những kết quả bước đầu về tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng hiện nay, chỉ ra những khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện tạo động lực mới cho nền kinh tế.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức còn cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về khoa học lãnh đạo, quản lý, về tầm nhìn chiến lược trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Qua đó giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các vấn đề lớn của đất nước, của địa phương, đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Tin: Quang Toản; ảnh Báo Ninh Bình  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất