Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số ở Đảng bộ TP.Pleiku (Gia Lai)

Chủ trương

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Pleiku đa phần có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình công tác, luôn cố gắng khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, so với yêu cầu  thì đội ngũ này vẫn còn thiếu, cơ cấu cán bộ là người dân tộc thiểu số trong bộ máy các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chiếm tỷ lệ thấp; chất lượng, hiệu quả, năng lực công tác chưa cao, đặc biệt là cán bộ đang công tác tại các xã, phường. Mặt khác, một bộ phận vẫn còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách ưu đãi, tâm lý tự ty nên thiếu chủ động, chưa tích cực rèn luyện, học tập và công tác, thiếu khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.

Trước thực trạng trên, ngày 31-5-2013, Ban Thường vụ Thành uỷ Pleiku đã ban hành Đề án 02-ĐA/TU “về công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020”, trong đó chú trọng tập trung nguồn đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ đương chức người dân tộc thiểu số hiện đang công tác tại các xã, phường và cơ quan thành phố chưa đạt chuẩn về văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đồng thời, hằng năm lựa chọn số sinh viên là người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hiện đang sinh sống tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố để ký hợp đồng, bố trí, sắp xếp công tác vào các cơ quan trong hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường. Qua quá trình công tác, tiến hành sàng lọc bồi dưỡng thêm về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để chuẩn bị một bước cho nguồn cán bộ kế cận. Bên cạnh đó, lựa chọn một số thanh niên là người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp THPT hiện đang sinh sống ở các làng trên địa bàn thành phố, có đủ tiêu chuẩn về chính trị để quy hoạch, bố trí, sắp xếp công tác vào bộ máy trong hệ thống chính trị ở thôn làng.Triển khai thực hiện Đề án, ngày 22-7-2013, UBND TP. Pleiku đã xây dựng Kế hoạch số 1109/KH-UBND về “triển khai thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số thuộc Thành phố giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020”, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện có lộ trình cụ thể về thời gian, kinh phí tổ chức.


Kết quả

Triển khai thực hiện Đề án, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Pleiku đã đạt được một số kết quả bước đầu: Thành phố đã ký hợp đồng với 5 sinh viên là người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học, trung cấp có chuyên ngành phù hợp bố trí về công tác tại 2 cơ quan (Hội LHPN thành phố và Thành Đoàn Pleiku), 3 xã, phường (phường Thắng Lợi, phường Trà Bá và xã Chư Ă) nhằm đào tạo, bồi dưỡng và bổ sung cho nguồn cán bộ của các cơ quan, đơn vị. Đã chọn cử 15 cán bộ, công chức học tập, bồi dưỡng chuyên môn và lý luận chính trị do thành phố và tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, đảng bộ các xã, phường có làng đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực phối hợp với các phòng chuyên môn của UBND thành phố lựa chọn số học sinh đủ điều kiện là con em cán bộ, đảng viên, gia đình chính sách cử đi đào tạo từ bậc THPT. Trong năm học 2013-2014, thành phố đã lựa chọn được 10 em học sinh là người dân tộc thiểu số ở các đơn vị như phường Thắng Lợi, phường Chi Lăng, xã Gào, xã Chư Ă, xã Tân Sơn và xã Biển Hồ gửi đi học tại các Trường THPT Chuyên Hùng Vương và trường THPT Hoàng Hoa Thám.

Nhằm tiếp tục triển khai Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020” có hiệu quả, Đảng bộ TP. Pleiku tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị của thành phố làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể từ thành phố đến xã, phường về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đối với các xã, phường có đông người dân tộc thiếu số, từng bước nâng cao tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số, chủ động lựa chọn người dân tộc thiểu số có khả năng, đủ điều kiện để cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Hai là, các cấp ủy đảng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức rõ những chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước, động viên các gia đình đồng bào tạo điều kiện cho con em được học hành, tích cực lao động, học tập và công tác, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành người cán bộ, công chức cống hiến cho địa phương, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại.         

Ba là, cấp ủy các cấp cần làm tốt công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số, chú ý số cán bộ trẻ. Đồng thời, các cấp ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn; mạnh dạn bố trí giao việc hợp lý, rèn luyện thực tế để cán bộ trưởng thành; sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số một cách hợp lý và có hiệu quả. Có kế hoạch luân chuyển, bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số theo quy hoạch. Bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số có đủ tiêu chuẩn vào các vị trí lãnh đạo chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2015-2020.

Bốn là, có cơ chế phù hợp, hỗ trợ kinh phí theo quy định cho cán bộ là người dân tộc thiểu số và nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số có điều kiện để tham gia học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và các kỹ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, chính trị của tỉnh, thành phố lựa chọn cử cán bộ đi đào tạo phù hợp với các ngành chiêu sinh, ưu tiên cho đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số các xã, phường.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất