Bến Tre thí điểm biệt phái cán bộ, công chức trẻ về giữ chức phó chủ tịch UBND xã
Đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre trao đổi về công tác tổ chức xây dựng đảng.
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU 20-10-2011 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 12-6-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 17-7-2012 thực hiện thí điểm việc biệt phái cán bộ, công chức trẻ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện về giữ chức danh phó chủ tịch UBND xã và Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 4-6-2013 thực hiện công tác biệt phái cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và sinh viên đã tốt nghiệp đại học về giữ chức vụ phó chủ tịch UBND xã (biệt phái đợt 2).

Việc biệt phái cán bộ, công chức trẻ được đào tạo đạt chuẩn, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị ở huyện, tỉnh về công tác ở cấp xã nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trẻ được rèn luyện thực tiễn, giúp cán bộ trưởng thành, có kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác, đảm bảo tính kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ. Biệt phái cán bộ, công chức trẻ về công tác ở cơ sở nhằm tăng cường cho bộ máy chính quyền ở cấp cơ sở hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Đợt 1, Tỉnh ủy lựa chọn một số cán bộ, công chức trẻ tuổi đời không quá 30, được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ (tốt nghiệp đại học, ưu tiên đại học hệ chính quy) và lý luận chính trị (ưu tiên người có bằng trung cấp hoặc tương đương trung cấp trở lên), đã bổ nhiệm vào ngạch công chức, đang công tác tại một số cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện, có hộ khẩu thường trú tại Bến Tre, lý lịch chính trị rõ ràng, là đảng viên. Đợt 2, Tỉnh ủy chọn cả những sinh viên đã tốt nghiệp đại học, có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của công tác biệt phái, là đảng viên hoặc đoàn viên nhưng đảm bảo tiêu chuẩn chính trị để phát triển đảng viên.

Cán bộ, công chức, sinh viên được biệt phái về giữ nhiệm vụ phó chủ tịch UBND xã được hưởng lương, các khoản phụ cấp (nếu có) và được hưởng các chế độ, chính sách theo Quyết định số 1143-QĐ/TU, ngày 11-6-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Riêng sinh viên khi có quyết định biệt phái hưởng lương theo trình độ chuyên môn (mức 100%) do Sở Nội vụ chi trả; trong thời gian cử đi đào tạo nghiệp vụ phó chủ tịch UBND xã, sinh viên được hưởng hệ số 1,0 mức tiền lương tối thiểu/tháng và các chế độ khác (như tiền ăn) nguồn ngân sách tỉnh chi trả. Cán bộ, công chức sau thời gian biệt phái 3 năm sẽ được điều động về cơ quan cũ đạt tiêu chí “Đã hoàn thành thời gian công tác ở cấp cơ sở” được cấp có thẩm quyền nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được ưu tiên của đi đào tạo, bồi dưỡng và xem xét, bố trí giữ chức vụ phù hợp. Sinh viên sau thời gian biệt phái 3 năm sẽ được điều động về cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, được xem xét, bố trí công việc phù hợp, đạt tiêu chí “Đã hoàn thành thời gian công tác ở cấp cơ sở” được ưu tiên tuyển vào biên chế và cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Sở Nội vụ đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh xây dựng nội dung và mở lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chức danh phó chủ tịch UBND xã cho các đối tượng được chon. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ phối hợp với ban thường vụ huyện ủy và UBND các huyện thực hiện công tác biệt phái theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chức trách của cán bộ, công chức, sinh viên biệt phái. Định kỳ hằng quý tổ chức họp với cán bộ, công chức, sinh viên biệt phái để trao đổi kinh nghiệm.

Tỉnh ủy Bến Tre đã biệt phái 32 cán bộ, công chức, sinh viên về giữ chức danh phó chủ tịch UBND xã (trong đó có 32 cán bộ cấp tỉnh, 18 cán bộ cấp huyện và 1 sinh viên mới ra trường).

Kết quả năm 2013, qua đánh giá có 9 công chức biệt phái hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 28,13%), 22 đồng chí hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 68,75%) và 1 đồng chí hoàn thành chức trách, nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 3,13%). Đây là môi trường tốt để công chức biệt phái rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, gần gũi với nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất