Đảng bộ thành phố Thái Nguyên quy hoạch cán bộ bảo đảm chất lượng, coi trọng đủ 3 độ tuổi
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 25 cá nhân có nhiều đóng góp cho xây dựng và phát triển Hội.
Đảng bộ TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) là đơn vị thực hiện sớm công tác quy hoạch cán bộ 3 độ tuổi để bổ sung quy hoạch chức danh cấp uỷ, lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài những yêu cầu tiêu chuẩn cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong diện quy hoạch phải chuẩn hoá về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, phảm chất đạo đức... theo quy định, Thành uỷ Thái Nguyên đã coi trọng thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi theo Kết luận số 24-KL/TW, ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị…

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thái Nguyên đã hoàn thành quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 75 đồng chí, hệ số quy hoạch đạt 1,6 lần. Tuổi bình quân của cán bộ trong diện quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 là 40,1 (tuổi bình quân nhiệm kỳ 2010-2015 là 42,9 tuổi). Trong đó, cán bộ được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới trẻ nhất là 29 tuổi, cán bộ cao tuổi nhất là 54 tuổi. Đối với Ban Thường vụ Thành uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 đã quy hoạch 30 đồng chí, trong đó nguồn đương nhiệm là 15 đồng chí, bổ sung quy hoạch 15 đồng chí và người ít tuổi nhất là 31 tuổi, cao tuổi nhất là 54 tuổi.

Tiêu chí quy hoạch cấp uỷ, ban lãnh đạo, quản lý cấp thành phố đã được Thành uỷ Thái Nguyên thực hiện đúng quy định, bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi và dãn cách các độ tuổi tối thiểu là 5 năm. Để có đủ nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch, ngay từ đầu nhiệm kỳ Thành uỷ Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để giới thiệu gần 150 người từ chuyên viên đến cán bộ có đủ tiêu chuẩn theo quy định, triển vọng phát triển hiện đang công tác ở khối đảng, khối dân, khối chính quyền thành phố, các phường, xã. Những người được tín nhiệm cao tại hội nghị cán bộ chú chốt của thành phố sẽ tiếp tục được rà soát, xem xét để thực hiện các bước, quy trình quy hoạch cán bộ theo quy định. Đồng chí Hà Nhân Hoan, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Thái Nguyên cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Tổ chức Thành uỷ đã tham mưu với cấp uỷ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của thành phố để giới thiệu, qua đó đánh giá phẩm chất đạo đức, năng lực cán bộ. Kết thúc hội nghị này, những đồng chí có tín nhiệm cao sẽ được đưa vào diện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển. Đặc biệt là tháng 4-2011, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thái Nguyên đã chính thức thông qua Đề án quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyên cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý, trong đó đã quy hoạch cán bộ cấp thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và từ đó đến tháng 9-2014 đã liên tục tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch theo từng năm.
    
Đối với công tác quy hoạch cán bộ (A1) giai đoạn 2015-2020 ở cấp uỷ trực thuộc Đảng bộ TP. Thái Nguyên cũng đã được tập trung thực thực hiện từ năm 2012 theo hướng đảm bảo đủ cơ cấu 3 độ tuổi, dãn cách giữa các độ tuổi là 5 tuổi. Nhưng để trẻ hoá cán bộ, Thành uỷ Thái Nguyên đã chỉ đạo cấp uỷ trực thuộc thực hiện đưa vào quy hoạch những cán bộ trong độ tuổi từ 30 đến 45 phải chiếm 40-50%; từ 46-50 tuổi chiếm 30-40%; trên 50 tuổi chiếm 20% trở lại. Trong đó, một số đảng bộ đã thiện hiện hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ theo cơ cấu 3 độ tuổi, như: Phan Đình Phùng; Hoàng Văn Thụ… Đồng chí Chu Thế Minh, Bí thư Đảng uỷ phường Quang Trung cho biết: Duy trì nghiêm túc cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch cấp uỷ và ban lãnh đạo, quản lý là chủ trương rất đúng và trúng vì đã giúp địa phương chủ động được nguồn cán bộ trong nhiệm kỳ đương nhiệm và nhiệm kỳ 2015-2020. Qua thực tế làm công tác quy hoạch cán bộ, chúng tôi thấy đối với cấp phường rất thiếu nguồn cán bộ chủ chốt nên khoảng cách giữa 3 độ tuổi chỉ nên ở mức 1 nhiệm kỳ 5 năm là phù hợp.
    
Từ kinh nghiệm của Đảng bộ TP. Thái Nguyên cho thấy, nếu công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm  từ đầu nhiệm kỳ sẽ chọn lựa được đội ngũ cán bộ đáp ứng được tiểu chuẩn để đưa vào quy hoạch. Trong đó, cơ cấu 3 độ tuổi được thực hiện khoa học, nghiêm túc và phù hợp với điều kiện của địa phương sẽ tạo nguồn cán bộ kế cận liên tục...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất