Tây Ninh có hơn 1.000 sinh viên dự nguồn công chức
Đoàn công tác của Tạp chí Xây dựng Đảng và đại diện Lãnh đạo Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương) làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh sáng 12-12.
Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, từ năm 2008 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 1.035 sinh viên dự nguồn công chức về công tác tại các cơ quan, đơn vị theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh, gồm 10 người có trình độ thạc sĩ, 985 người trình độ đại học, 40 người trình độ cao đẳng. Những sinh viên có trình độ thạc sĩ, đại học được bố trí dự nguồn công chức cấp tỉnh và cấp huyện; sinh viên tốt nghiệp cao đẳng dự nguồn công chức cấp xã. Qua các kỳ thi tuyển công chức đã có 708 người được tuyển dụng vào biên chế, gồm 1 thạc sĩ, 690 đại học và 17 cao đẳng. Trong đó, khối đảng, đoàn thể tuyển dụng 68 người, khối quản lý nhà nước tuyển dụng 640 người.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh đánh giá, việc thực hiện chính sách dự nguồn công chức đã đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, đơn vị trong việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận, từng bước chuẩn hóa, nâng cao trình độ cán bộ, công chức và tạo việc làm cho sinh viên. Các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho dự nguồn công chức làm việc và hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời xét, cử dự thi tuyển công chức và tuyển dụng khi có nhu cầu. Tuy nhiên, một số dự nguồn công chức chưa phù hợp với chuyên môn ngành nghề cần tuyển dụng, nhất là ở các cơ quan đảng, đoàn thể; số dự nguồn công chức có trình độ trên đại học còn ít; một số trường hợp thời gian dự nguồn quá dài…

Trong thời gian tới Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách thu hút và sử dụng nhân tài, tăng chế độ đãi ngộ nhằm thu hút được nhiều sinh viên có trình độ cao về công tác tại tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất