Đảng đoàn Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 57 chức danh

Ngày 25-12, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với những người giữ các chức vụ theo quy định số 262 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng đoàn Quốc hội lần này nhằm triển khai chủ trương của Đảng về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành công khai, dân chủ theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Mỗi lá phiếu thể hiện sự đánh giá của từng cá nhân cũng như của Đảng đoàn QH đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm. Chủ tịch QH nhấn mạnh, hoạt động này được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công tâm và đúng quy định của pháp luật.

Trưc khi lấy phiếu tín nhiệm, Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách 57 chức danh lãnh đạo được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm lần này và thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 21 người do Ủy viên Đảng đoàn QH, Chánh Văn phòng Đảng đoàn QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc làm Trưởng ban.


Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với 57 chức danh là lãnh đạo QH, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH:


Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu có 109 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 93,16% tổng số đại biểu có mặt); 8 phiếu tín nhiệm và 0 có phiếu tín nhiệm thấp. Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn có 108 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 92,31%); 7 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.


Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Chủ nhiệm các Ủy ban của QH có tỷ lệ như sau: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’sor Phước có 92 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 78,63%); 22 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp.


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý có 93 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 79,49%); 22 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.


Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện có 80 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 68,38%); 33 phiếu tín nhiệm và 4 tín nhiệm thấp.


Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu có 96 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 82,05%); 20 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.


Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Phùng Quốc Hiển có 104 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 88,89%); 12 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.


Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai có 105 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 89,74%); 11 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.


Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Đào Trọng Thi có 73 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 62,39%); 41 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp.


Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng có 81 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 69,23%); 31 phiếu tín nhiệm và 5 phiếu tín nhiệm thấp.


Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng có 102 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 87,18%); 13 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.


Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa có 104 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 88,89%); 12 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.


Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền có 95 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 81,2%); 17 phiếu tín nhiệm và 5 phiếu tín nhiệm thấp.


Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương có 96 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 82,05%); 18 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp.


Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo có 64 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 54,7%); 43 phiếu tín nhiệm và 10 phiếu tín nhiệm thấp.

Vũ Quang

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất