Đồng chí Đinh Tiến Dũng được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Nguyễn Hữu Vạn được bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước
Sáng 24-5, Quốc hội đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn đề xuất nhân sự của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Đồng chí Đinh Tiến Dũng

Theo kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã nhất trí bầu đồng chí Đinh Tiên Dũng (nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước) giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cụ thể, với tổng số 473 đại biểu (ĐB) tham gia bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu được thông qua với tỉ lệ 71,2%.

Ngay sau đó, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc Nghị quyết phê chuẩn đề xuất của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quốc hội cũng đã biểu quyết phê chuẩn thông qua Nghị quyết với kết quả 88,15% tổng số ĐB tán thành.

Trước đó, vào đầu giờ sáng nay, Quốc hội đã thông qua đề xuất của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với đồng chí Đinh Tiến Dũng, với kết quả thông qua đạt 84,1%.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với đồng chí Đinh Tiến Dũng. Theo đúng quy trình, sau đó, Quốc hội lại tiếp tục biểu quyết để thông qua Nghị quyết với tỷ lệ đạt 91,97%.

Sau khi Quốc hội phê chuẩn đồng chí Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét đề nghị bầu đồng chí Nguyễn Hữu Vạn giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, sinh ngày 28-6-1956, Tiến sĩ Kinh tế, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Chiều 24-5, Quốc hội thảo luận tại đoàn về đề xuất bầu đồng chí Nguyễn Hữu Vạn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.


Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn

Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn đã chính thức được Quốc hội bầu là Tổng Kiểm toán Nhà nước. Theo kết quả do Ban kiểm phiếu công bố, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn được 343 phiếu ủng hộ, đạt tỷ lệ 68,87%.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất