Xét, công nhận cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa ở Đồng Tháp
Đoàn Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt.

Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 12-8-2009 của Ban Tổ chức Trung ương về điều kiện, căn cứ quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 (cán bộ Lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa) đã hy sinh, từ trần, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Hướng dẫn của Trung ương và các văn bản liên quan đến lãnh đạo các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các ban, cơ quan của Tỉnh uỷ, một số sở, ngành liên quan, ban tổ chức cấp uỷ huyện và tương đương, cán bộ các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và thành lập Hội đồng tư vấn cấp tỉnh thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp thực hiện phóng sự và viết bài tuyên truyền thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW trên địa bàn tỉnh, qua đó cung cấp thông tin cho thân nhân biết về chủ trương của Đảng về xét công nhận cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa để các gia đình lập hồ sơ đề nghị công nhận chính sách cho người thân.

Ban thường vụ các huyện, thị, thành uỷ cũng chỉ đạo thực hiện, thành lập hội đồng tư vấn cấp huyện và tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của cấp trên, cấp mình đến cấp uỷ xã, phường, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương và nhân dân.

Để thực hiện hiệu quả chủ trương của Trung ương về chính sách đối với cán bộ Lão thành cách mạng và cán bộ Tiền khởi nghĩa đã hy sinh, từ trần, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung: Lãnh đạo triển khai, quán triệt cho các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và tuyên truyền cho nhân dân nắm rõ hơn chủ trương của Trung ương về chính sách đối với cán bộ Lão thành cách mạng và cán bộ Tiền khởi nghĩa đã hy sinh, từ trần. Lãnh đạo chặt chẽ việc xét chọn, bảo đảm đúng quy trình, công khai, minh bạch, đúng đối tượng được hưởng chính sách theo Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương với tinh thần tích cực, khẩn trương và không để sót đối tượng. Không để đối tượng có đầy đủ căn cứ, điều kiện là cán bộ Lão thành cách mạng và cán bộ Tiền khởi nghĩa đã hy sinh, từ trần mà chưa được xem xét, công nhận khi kết thúc việc thực hiện chủ trương này.

Kết quả, sau 3 năm thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, ban thường vụ cấp uỷ huyện, thị, thành, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Hội đồng tư vấn tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định công nhận 257 trường hợp, trong đó: có 199 cán bộ Lão thành cách mạng và 58 cán bộ Tiền khởi nghĩa.

Nhìn chung, ban thường vụ các huyện, thị, thành uỷ đã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ đến các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và tuyên truyền cho nhân dân biết chủ trương của Đảng về điều kiện, căn cứ và quy trình xét, công nhận cán bộ Lão thành cách mạng và cán bộ Tiền khởi nghĩa đã hy sinh, từ trần. Ban tổ chức cấp uỷ đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở triển khai, thực hiện bảo đảm việc xét chọn đúng quy trình, công khai, minh bạch, đúng đối tượng được hưởng chính sách theo Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hồ sơ chưa đủ điều kiện, căn cứ, chủ yếu là do hồ sơ không thể hiện ngày tham gia hoạt động cách mạng cụ thể theo quy định mà chỉ thể hiện tháng tham gia hoạt động cách mạng (hồ sơ chỉ ghi tháng 8-1945) hoặc năm tham gia cách mạng (năm 1945); nhiều trường hợp hồ sơ liệt sĩ chỉ thể hiện chức vụ của đối tượng lúc hy sinh, không chứng minh được chức vụ từ tháng 8-1945 trở về trước đối với cán bộ hoạt động cách mạng không thoát ly.

Nguyên nhân, do đặc thù chiến trường miền Nam lúc bấy giờ rất ác liệt, kéo dài đến ngày 30-4-1975, trải qua 2 cuộc kháng chiến, nhiều đồng chí không còn nhớ chính xác ngày tháng tham gia hoạt động cách mạng, chức vụ lúc đó để ghi vào lý lịch của mình hoặc các trường hợp đã hy sinh, gia đình hoặc đơn vị của liệt sĩ không còn nhớ ngày tháng tham gia hoạt động cách mạng, chức vụ của liệt sĩ từ tháng 8-1945 trở về trước. Do đó, còn nhiều hồ sơ chưa đủ điều kiện, căn cứ để được công nhận.

Để tôn vinh, tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đối tượng chính sách, xin kiến nghTrung ương tiếp tục xem xét một số nội dung như:

- Cho xem xét, công nhận những trường hợp người hoạt động cách mạng đã được khen thưởng Huân chương Kháng chiến các thứ hạng hoặc hồ sơ hưởng chính sách khác của Đảng và Nhà nước hoặc những trường hợp có giấy xác nhận của các nhân chứng từ năm 2007 trở về trước (ngoài những căn cứ quy định theo Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương).

- Cho xét, công nhận là cán bộ Tiền khởi nghĩa đối với những trường hợp hồ sơ thể hiện thời gian tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 25 tháng 8-1945 trở về trước (trễ 6 ngày so với quy định) và những người hoạt động cách mạng không thoát ly (không thể hiện chức vụ hoặc thể hiện chức vụ lúc hy sinh từ năm 1947 trở về trước).

 - Cho xét, công nhận là cán bộ Lão thành cách mạng và cán bộ Tiền khởi nghĩa hiện còn sống (số có đủ các căn cứ, điều kiện theo quy định mà trước đây chưa xem xét đề nghị, do cán bộ chưa nhận được thông tin này).

- Giới hạn thời gian xuất bản lịch sử đảng bộ cấp xã trở lên từ ngày 12-8-2009 (ngày Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW) trở về trước để làm căn cứ xét, công nhận là cán bộ Lão thành cách mạng và cán bộ Tiền khởi nghĩa đã hy sinh, từ trần.

- Cho kéo dài thời gian thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương đến ngày 31-12-2013.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất