Thái Bình thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể
Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng đảng, Tỉnh ủy Thái Bình đã quan tâm công tác tuyển dụng cán bộ - khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Để tổ chức tuyển dụng công chức cơ quan đảng, đoàn thể, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 27-4-2012 về việc thi tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2012. Theo đó, Tỉnh ủy đã thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan đảng, đoàn thể, chỉ đạo tổ chức cử cán bộ đi nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm về tổ chức thi công chức tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Tuyên Quang..., xây dựng kế hoạch tổ chức thi tuyển bảo đảm chặt chẽ, đúng qui định.

Trên cơ sở nhu cầu số lượng, cơ cấu ngạch công chức cần tuyển do các cơ quan, đơn vị báo cáo, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã rà soát, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cơ quan khối đảng, đoàn thể năm 2012 là 66 chỉ tiêu, trong đó cấp huyện là 33 chỉ tiêu, cấp tỉnh là 33 chỉ tiêu; tổ chức thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về số lượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, chuyên ngành cần tuyển, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển. Tổng số hồ sơ các cơ quan, đơn vị tiếp nhận 624 hồ sơ của thí sinh. Qua thẩm định, có 593 hồ sơ đủ tiêu chuẩn dự thi, tỉ lệ thi cạnh tranh bình quân là 1/8,98 người, tuy nhiên trong thực tế việc thi tuyển ở đây là cạnh tranh trực tiếp đối với từng vị trí làm việc cụ thể (vị trí kế toán Văn phòng Tỉnh ủy có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất 1/40, tỷ lệ cạnh tranh thấp nhất là cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kiến Xương tỷ lệ 1/1).

Để bảo đảm tính khách quan cũng như việc bảo mật tuyệt đối đề thi, Hội đồng Tuyển dụng đã giao cho Ban Đề thi xây dựng kế hoạch, phương án hợp đồng việc hợp tác cung cấp đề thi, đáp án và biểu điểm thi phục vụ công tác thi tuyển công chức cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh năm 2012 với một số trường đại học và học viện. Các trường đại học và học viện xây dựng nguồn đề thi cho mỗi môn thi gồm có 10 bộ đề thi. Về nội dung đề thi, môn kiến thức chung: Thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm, đối với đề thi trắc nghiệm chuyên ngành nội dung ra theo 2 khối đảng và đoàn thể. Việc ra đề và quản lý đề thi được thực hiện khoa học, chặt chẽ, công phu, bảo đảm tính khách quan, bảo đảm bí mật tuyệt đối. Việc tổ chức ôn luyện kiến thức cho các thí sinh do giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Xây dựng Đảng và Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh thực hiện.

Công tác làm phách và công tác chấm thi được triển khai một cách nghiêm túc, đúng quy trình, nội quy, quy chế của kỳ thi. Hội đồng Tuyển dụng đã trưng dụng 35 cán bộ tham gia chấm thi. Khu vực chấm thi được bảo vệ nghiêm ngặt, cách ly hoàn toàn với bên ngoài, Tổ Thư ký Hội đồng Tuyển dụng đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, phương tiện, thiết bị cũng như các văn phòng phẩm phục vụ cho việc chấm thi đồng thời bố trí 10 phòng chấm thi, các phòng chấm thi đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát. Cán bộ tham gia chấm thi hầu hết là thạc sĩ, tiến sĩ có trình độ chuyên môn tốt, có nhiều kinh nghiệm. Việc chấm thi tuân thủ theo đúng quy chế chấm 2 vòng độc lập theo đúng đáp án và thang, biểu điểm. Biểu điểm bài thi các môn được chia nhỏ đến 1 điểm theo thang điểm 100, vì vậy đã bảo đảm được độ chính xác cao.
    
Kết quả, có 48 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào các vị trí việc làm đạt tỷ lệ 72,7%, trong đó: thí sinh nữ là 41, chiếm 85,42%, đại học chính quy 41, chiếm 85,42%, đại học chính quy liên thông và các loại hình đào tạo khác 7, chiếm 14,58%, thí sinh tốt nghiệp đại học xuất sắc 1 chiếm 2,08%, thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá và giỏi là 40, chiếm 83,34%, trung bình khá và trung bình là 7, chiếm 14,58%, độ tuổi bình quân 24,9 tuổi, thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên 8, chiếm 16,66%, đảng viên 8, chiếm 16,66%.
    
Có thể nói, nét nổi bật trong việc tổ chức thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể năm 2012 ở tỉnh Thái Bình là: thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, coi trọng chất lượng... được dư luận đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao, bước đầu tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân vào cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền. Tỉnh đã lựa chọn được cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực thực sự; khắc phục tình trạng dư luận cho rằng chọn cán bộ, công chức theo cảm tính, do nể nang, thân quen hay chạy vạy. Qua đó, có thể khẳng định rằng: Không phải cán bộ trẻ không tâm huyết, không có nguyện vọng về đóng góp cho quê hương; cán bộ giỏi không vào cơ quan Nhà nước và không phải không có nguồn cán bộ nữ, trẻ, có năng lực để tuyển vào công chức (như trước đây vẫn quan niệm).
    
Tuy nhiên, việc xác định vị trí việc làm chưa thật sự đầy đủ, thiếu yêu cầu cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ dẫn đến việc trong một số trường hợp bằng cấp chuyên môn của người trúng tuyển chưa thực sự phù hợp với vị trí việc làm. Chưa có cơ chế, chính sách ưu tiên đối với những đối tượng dự thi có bằng đạt loại giỏi hoặc có trình độ chuyên môn thạc sỹ… Qua thi tuyển đã chọn được cán bộ có kiến thức, có kết quả học tập tốt nhưng chưa có điều kiện đánh giá được năng lực công tác thực tiễn trong lĩnh vực công tác đảng, đoàn thể.   

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất