Đồng chí Phạm Văn Sinh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (bên phải)chúc mừng đồng chí Phạm Văn Sinh.

Thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, ngày 14-2, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ðồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau khi đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 được Bộ Chính trị điều động về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị đã có ý kiến chỉ đạo “đồng ý chủ trương để Tỉnh ủy Thái Bình kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các chức danh liên quan từ nguồn tại chỗ”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các chức danh liên quan. Căn cứ kết quả các bước quy trình giới thiệu nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về việc giới thiệu đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chủ tịch HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ngày 13-2-2015, Văn phòng Trung ương Ðảng có Công văn số 9720-CV/VPTW thông báo ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về việc giới thiệu đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tại hội nghị, với 100% số phiếu bầu, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Viết Thanh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất