15 năm tăng cường cán bộ biên phòng về các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dự Hội nghị tổng kết 15 năm triển khai tăng cường cán bộ BĐBP cho các xã biên giới.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Đảng ủy BĐBP đã thống nhất với các tỉnh, thành ủy biên giới về chủ trương tăng cường cho mỗi xã biên giới đặc biệt khó khăn một cán bộ biên phòng để trực tiếp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị sơ sở, phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh.

Từ năm 1999 đến nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lựa chọn, tăng cường hàng trăm lượt cán bộ cho các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn thuộc 32 tỉnh, thành phố. Năm 2014, BĐBP bố trí tăng cường 337 cán bộ cho 323 xã biên giới đặc biệt khó khăn thuộc 90 huyện thuộc 27 tỉnh, thành phố. Trong đó, 247 đồng chí giữ 296 chức danh trong cấp ủy, chính quyền xã (11 đồng chí là ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, 12 đồng chí bí thư đảng ủy xã, 208 đồng chí phó bí thư đảng ủy xã; 6 đồng chí chủ tịch UBND xã, 5 đồng chí phó chủ tịch UBND xã).

Kết quả, trong 15 năm qua, đội ngũ cán bộ biên phòng tăng cường xã đã trực tiếp tham mưu, tham gia với cấp ủy chính quyền địa phương đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là hoạt động tổ chức đảng và công tác phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số, vùng giáo; xóa 572 thôn, bản trắng đảng viên, phát triển 17.228 đảng viên. Qua đề xuất của cán bộ Bộ đội biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát hiện lựa chọn bồi dưỡng được 2.975 lượt cán bộ cấp xã, thôn...

Đội ngũ cán bộ tăng cường xã chủ động tham mưu, tham gia cùng cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần đưa 101 xã từ yếu, kém lên trung bình, 192 xã từ trung bình lên khá về kinh tế, xã hội; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Đến nay đã có 18/25 tỉnh biên giới tổ chức kết nghĩa được 117 cặp cụm dân cư. Qua đó củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền, nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới, thời gian tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội địa bàn biên giới, coi đây là nhiệm vụ chính trị vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách.

Từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tích cực giúp các địa phương xây dựng cơ sở chính trị, kinh tế vững mạnh toàn diện; tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tuyên truyền làm thất bại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị địa bàn biên giới, hải đảo.  Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm 15 năm tăng cường cán bộ biên phòng cho các xã biên giới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, lãnh đạo các cấp tiếp tục thực hiện và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương bố trí, tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ biên phòng tăng cường cho các xã phát huy, hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", thực sự là tấm gương về tinh thần khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo trong công tác, là chỗ dựa cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương vùng biên giới, hải đảo; góp phần xây dựng địa bàn biên giới, hải đảo, ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất