Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng chí Trần Văn Truyền

Ngày 30-12, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 9396-CV/VPTW về việc công bố Thông báo của Ban Bí thư về xem xét xử lý kỷ luật đồng chí Trần Văn Truyền.

Nội dung Thông báo của Ban Bí thư như sau: Tại phiên họp ngày 23-12, sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách nhà, đất ở và báo cáo của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm điểm đồng chí Trần Văn Truyền về công tác cán bộ. Ban Bí thư quyết định:

1. Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trần Văn Truyền do có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chế độ, chính sách nhà ở, đất ở và trong công tác cán bộ.

2. Yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm trong việc quyết định, xử lý một số trường hợp về nhà, đất có liên quan đến sai phạm của đồng chí Trần Văn Truyền.

Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc về những khuyết điểm có liên quan đến sai phạm của đồng chí Trần Văn Truyền trong công tác cán bộ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện triệt để việc khắc phục và việc xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại phiên họp ngày 16-6-2014.

3. Giao Ban Cán sự đảng Chính phủ xem xét và chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát việc sử dụng nhà ở công vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý, kiên quyết thu hồi ngay những trường hợp nhà công vụ sử dụng không đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất