Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang
Bỏ phiếu giới thiệu nhân sự cho chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu một trong ba đồng chí để đảm nhiệm chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thay thế đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang sẽ nghỉ hưu từ ngày 1-1-2018.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã giới thiệu ba đồng chí trong quy hoạch gồm: đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh để giới thiệu lấy phiếu tín nhiệm giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, 91/91 phiếu (đạt 100%) giới thiệu đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tổ chức lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đối với đồng chí Lữ Văn Hùng. Kết quả 46/46 phiếu (đạt 100%) tín nhiệm giới thiệu đồng chí Lữ Văn Hùng đảm nhiệm chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất