Ban Bí thư Trung ương Đảng miễn nhiệm chức vụ Đảng của đồng chí Hồ Thị Kim Thoa
Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (số 87-BC/UBKTTW, ngày 04-8-2017) và ý kiến của các cơ quan có liên quan về việc thi hành kỷ luật đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương; căn cứ Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 02-10-2009 của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, Ban Bí thư quyết định miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Ban cán sự đảng Bộ Công thương và đề nghị Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công thương đối với đồng chí Hồ Thị Kim Thoa.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất