Kết quả mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng về tổ chức năm 2012
Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo sát sao, chuẩn bị nội dung bài giảng từng chuyên đề phù hợp với đối tượng học, theo hướng: Hệ thống hóa, bổ sung, cập nhật được các văn bản của Trung ương mới ban hành, những nội dung cơ bản và những nội dung mới liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2012, 2013; nêu những vướng mắc và các tình huống thường gặp trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện công tác xây dựng đảng về tổ chức; hướng dẫn kỹ năng xử lý những vướng mắc, tình huống trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Một số kinh nghiệm và yêu cầu trong việc tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ hiện nay. Thông qua đợt bồi dưỡng góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tham mưu cho đội ngũ cán bộ cấp phòng của cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và tương đương. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng về tổ chức gồm 7 chuyên đề: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và phương hướng, nhiệm vụ; Một số vấn đề về công tác cán bộ; Những vấn đề cơ bản vể Điều lệ Đảng và hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng; Một số vấn đề về công tác tổ chức cơ sở đảng; Một số vấn đề về công tác đảng viên; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Một số vấn đề cơ bản về chính sách cán bộ. Tập bài giảng được chuẩn bị kỹ lưỡng, khá công phu. Nội dung, chương trình phong phú, bao quát các vấn đề trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng đảng, đảm bảo ngắn gọn, hệ thống, thiết thực với đối tượng bồi dưỡng, bám sát, cập nhật được những vấn đề mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu của học viên.

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng, hướng dẫn thảo luận là những đồng chí lãnh đạo các vụ chuyên đề đã và đang trực tiếp tham mưu lĩnh vực xây dựng đảng về tổ chức; am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ và có kiến thức thực tiễn, có nhiều kinh nghiệm trong xử lý tình huống, giảng viên nhiệt tình, giảng dạy có phương pháp nên phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo và nhiệt tình cho người đọc, các buổi lên lớp, thảo luận sôi nổi và hiệu quả.

Phương pháp giảng dạy, kết hợp giữa giảng dạy, thảo luận, nghiên cứu thực tế đã làm cho chương trình học thêm phong phú. Trong các buổi thảo luận, cán bộ hướng dẫn và giảng viên cùng trao đổi thẳng thắn, sát thực tế đang diễn ra ở các địa phương, đơn vị, tập trung vào một số vấn đề mới, nổi cộm đang đặt ra, cần nghiên cứu, tham mưu về công tác tổ chức; giải đáp những vướng mắc, thắc mắc trong quá trình triển khai thực hiện do học viên nêu ra; trao đổi những nội dung trong các văn bản của Trung ương chưa được hiểu một cách thống nhất… chính các buổi thảo luận này không chỉ đáp ứng được yêu cầu từ phía học viên mà ngay cả các đồng chí giảng viên và cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương cũng tiếp thu được nhiều ý kiến, kinh nghiệm và gợi mở được nhiều vấn đề cần quan tâm, nghiên cứu, vận dụng từ phía học viên. Chương trình thực tế thiết thực, bổ ích.

Học viên ý thức học tập tốt, tham gia các buổi lên lớp học tập, thảo luận, có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, phát huy được tính chủ động, tích cực của người học, thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến sôi nổi, có nhiều ý kiến đóng góp bổ sung cho công tác tổ chức xây dựng đảng.

Các khóa bồi dưỡng đều hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu, nội dung chương trình, giúp học viên nắm được một cách tương đối có hệ thống, có trọng tâm các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức; có thêm nhiều thông tin, bổ sung thêm nhiều kiến thức mới của công tác xây dựng đảng về tổ chức; giải đáp được nhiều vướng mắc, khó khăn trong chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế: Đội ngũ giảng viên tuy có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, phong phú, xong về giảng dạy chủ yếu là thuyết trình, phương pháp sư phạm hạn chế. Phần truyền đạt, một số chuên đề trích dẫn nhiều về Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành đã có các văn bản phát hành kèm theo. Nguyện vọng của học viên là cần đi sâu phân tích những cơ sở lý luận và thực tiễn để có những điểm mới trong Điều lệ, quy định của Trung ương và cách tổ chức thực hiện để bảo đảm thực hiện thống nhất trong toàn Đảng đối với những vấn đề mới đó. Chưa có nhiều tình huống, các giải pháp cụ thể, nêu ví dụ ở những địa phương làm tốt để nhân rộng, những nơi làm chưa tốt để có giải pháp khắc phục. Cần gửi tài liệu tập huấn trước cho học viên nghiên cứu để buổi thảo luận, trao đổi được sôi nổi và sâu hơn; sớm có văn bản hướng dẫn các quy định của Trung ương. Một số ít cấp ủy không cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng.

Đạt được kết quả đó có nguyên nhân chủ yếu là tính chủ động của Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các vụ, đơn vị trong Ban nắm bắt nhu cầu của địa phương, phối hợp với các địa phương để tổ chức lớp học. Các lớp học được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh ủy, thành ủy đăng cai. Công tác chuẩn bị chu đáo, phân công công việc, trách nhiệm cụ thể, rõ ràng; các đồng chí được giao nhiệm vụ đều tích cực, chủ động trong công việc và cố gắng để hoàn thành công việc với mức độ cao nhất. Nội dung bồi dưỡng thật sự thiết thực, hữu ích nên được các cấp ủy và người học hoan nghênh, tự giác học tập, hiệu quả bồi dưỡng cao. Sự phối hợp chặt chẽ của các vụ, đơn vị trong Ban với tinh thần, trách nhiệm cao; Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Văn phòng Ban đã chủ động phối hợp, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong suốt quá trình chuẩn bọ cho đến khi kết thúc khóa bồi dưỡng.

Từ kết quả mở các lớp bồi dưỡng năm 2012, Ban Chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng đề nghị Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương những năm tới tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng là các trưởng, phó phòng chuyên môn của ban tổ chức các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương và tương đương; mở rộng đối tượng là trưởng, phó ban các ban tổ chức cấp ủy cấp huện và tương đương và chuyên viên của ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Thời gian mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng về tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Về nội dung chương trình, hiện nay một số nội dung về đánh giá cán bộ, về công tác quy hoạch cán bộ, về đào tạo bồi dưỡng cán bộ còn nằm trong bài giảng về công tác cán bộ, cần nghiên cứu có thể tách ra thành một số chuyên đề riêng để học viên được nghiên cứu sâu hơn như: công tác đánh giá cán bộ; công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiệp vụ công tác văn phòng cho cán bộ tổ chức.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất