Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chiều 29-5, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với thường trực các đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy lần 1 năm 2013, với chuyên đề “Kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ”.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, thời gian qua, các đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quy hoạch cán bộ, xác định đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm chuẩn bị nguồn lực xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của TP. Tính đến cuối 2012, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ dự bị có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi được nâng lên… Qua thực tiễn công tác, nhiều cán bộ trẻ tuổi trưởng thành được bầu vào cấp ủy cấp trên cơ sở và cơ sở. Nhờ thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ nên việc chuẩn bị nhân sự cho các nhiệm kỳ sau thuận lợi hơn; chất lượng đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy các cấp được nâng lên.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu nêu cách làm, kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ từ thực tiễn đơn vị mình. Trong đó, cấp ủy phải tập trung chỉ đạo và quyết tâm trong lãnh đạo tổ chức thực hiện. Thường xuyên quan tâm theo dõi hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, kịp thời phát hiện những người có triển vọng phát triển để bổ sung vào nguồn quy hoạch. Quy hoạch cán bộ phải thực hiện đồng bộ từ dưới lên. Thực hiện quy hoạch mở giữa khối đảng, quản lý nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, giữa các phòng, ban và  đơn vị cơ sở…

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, công tác phát hiện nguồn quy hoạch là hết sức quan trọng, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đảm bảo tỷ lệ nữ, nhất là tỷ lệ nữ trong cơ cấu lãnh đạo, quản lý. Tăng cường luân chuyển để đào tào, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn cơ sở, chú trọng sắp xếp, bố trí, điều chuyển cán bộ nguồn quy hoạch vào các vị trí phù hợp, qua đó chuẩn bị cho việc bổ nhiệm vào các chức danh quy hoạch, tạo uy tín để đại hội bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ tới đạt yêu cầu cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ.

Khẳng định công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ hiện nay là đặc biệt quan trọng, nhất là trong thời điểm TPHCM đang ra sức thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cụ thể hơn là thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020”, càng rất cần đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua đề nghị thực hiện tốt quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với đào tạo, bồi dưỡng và đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, đưa vào quy hoạch cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ kỹ thuật, cán bộ xuất thân từ công nhân có triển vọng để đào tạo, rèn luyện, trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, đặc biệt là những hạn chế trong công tác đánh giá cán bộ để phục vụ cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để làm cơ sở đánh giá đúng cán bộ phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, đề bạt cán bộ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Đua đề nghị, căn cứ nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp tục cụ thể hóa tiêu chuẩn cho từng chức danh cán bộ cấp mình quản lý, sử dụng, để thực hiện tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ gắn với chức danh quy hoạch để không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ.

Nhật Thụy

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất