Tòa án nhân dân tối cao thi tuyển lãnh đạo cấp vụ
Quang cảnh buổi Khai mạc kỳ thi.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC nêu rõ mục đích, ý nghĩa của kỳ thi. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 202 về “Đề án thí điểm, đổi mới cách tuyển chọn cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp vụ, sở và cấp phòng ở một số bộ, ban, ngành; thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương về việc thí điểm thi tuyển cán bộ ở 14 bộ, ngành trung ương trong đó có TANDTC, ngày 8-8-2017, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo TANDTC đã ban hành Kế hoạch số 547 tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp vụ tại TANDTC.

13 ứng viên thi tuyển là người có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, quan điểm lập trường vững vàng, có năng lực chuyên môn tốt, những ứng viên này đã được quy hoạch cấp vụ hoặc tương đương, đã đăng ký và được sự chấp nhận tham gia kỳ thi.

Đây là kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ đầu tiên của hệ thống TAND kể từ khi thành lập (13-9-1945) đến nay. Chính vì vậy, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TANDTC đã có quyết định thành lập Hội đồng thi gồm: Ban coi thi; Ban giám sát và các bộ phận phục vụ nhằm đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình thi, công khai, minh bạch, chặt chẽ. Đây là kỳ thi mang dấu ấn rất quan trọng của TAND, làm tiền đề cho các kỳ thi tuyển tiếp theo của TANDTC và toàn hệ thống TAND.

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang đề nghị Hội đồng thi và Ban coi thi, Ban giám sát hết sức nghiêm túc trong thực hiện quy chế thi tuyển; cần công tâm, khách quan, trung thực trong thực thi nhiệm vụ mà Ban cán sự Đảng TANDTC giao cho nhằm chọn được cán bộ quản lý giỏi, có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng để xây dựng hệ thống TAND vững mạnh.

Đối với các ứng viên, phải nỗ lực cố gắng, tập trung cao độ để làm tốt bài thi; phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và chịu sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng thi cũng như những người có trách nhiệm.

Theo Ban Tổ chức, kỳ thi sẽ tiến hành theo nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, nghiêm túc... nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác bổ nhiệm lãnh đạo quản lý. Theo đó, nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 202-TB/TW về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng về chủ trương thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý tại 14 bộ, ban, ngành T.Ư, trong đó có TAND tối cao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất