Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII): Cán bộ khoa học kỹ thuật nhiều nhưng thiếu trình độ cao

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa (XIII) về công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng, trưởng thành trên nhiều mặt, cán bộ đều nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu, vững vàng về chính trị, có đạo đức trong sáng, nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng. Cùng nhìn lại để thấy được công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta, nhất là đội ngũ cán bộ làm khoa học công nghệ (KHCN) đã đạt được gì? 

Thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức xã, phường, thị trấn ở Hưng Yên

Từ năm 2009, Hưng Yên là một trong nhiều tỉnh, thành của cả nước xây dựng và thực hiện Đề án “Thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức xã, phường, thị trấn”. Sau một thời gian, đạt được những kết quả tích cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo thực hiện tiếp chính sách này trong giai đoạn 2018 – 2021 (giai đoạn I và II đã thu hút được 471 sinh viên). Theo đó, khoảng 250 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy sẽ được tuyển dụng về làm công chức tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh.

Hà Nội ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị

Ngày 16-5-2018, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ký Quyết định số 3814-QĐ/TU ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP. Hà Nội". Thành ủy Hà Nội thống nhất triển khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị thành phố từ ngày 1-7-2018.

Chủ động, đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô vững mạnh

20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, với trách nhiệm cao trước toàn Đảng, Đảng bộ TP Hà Nội luôn chủ động, đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh.

Điểm sáng trong công tác cán bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt giữ vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước, Thành ủy luôn ý thức cao trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị; có phẩm chất, năng lực, tận tâm, tận tụy với nhân dân. Từ nhiều nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo các cấp ủy, ngành, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ. Kết quả đạt được trong công tác cán bộ của TPHCM đã phần nào đáp ứng được yêu cầu hội nhập và phát triển của Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân (sau đây gọi tắt là Chương trình công nhân). Chương trình được triển khai thực hiện từ cuối năm 2010 và được xác định là một trong những Chương trình đột phá nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố.

Mới nhất

Xem nhiều nhất