Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương chú trọng lãnh đạo công tác hậu cần
Hội nghị tổng kết công tác Công an tỉnh Hải Dương năm 2021, triển khai công tác năm 2022.
Công tác hậu cần Công an nhân dân luôn hiện diện trong tất cả mọi hoạt động của lực lượng Công an, cũng như trong công tác, chiến đấu hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân. Mỗi chiến công của lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đều có đóng góp quan trọng của công tác hậu cần. Trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước, công tác hậu cần Công an nhân dân đã và đang có vị thế hết sức quan trọng trong việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiến lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra hết sức năng nề; đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng đổi mới về nhận thức, tư duy nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác nắm và dự báo tình hình, nhất là công tác dự báo chiến lược; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phát huy mọi tiềm lực, khả năng và sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, trong đó tiên phong phải là lực lượng hậu cần Công an nhân dân với chủ trương lớn là: "Hậu cần chiến lược, kỹ thuật đột phá và tiềm lực bền vững, hiện đại". 

Nhận thức rõ vai trò của công tác hậu cần công an nhân dân, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương luôn quan tâm chỉ đạo, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác hậu cần; nâng cao chất lượng bảo đảm các mặt hậu cần, triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp thực hiện để đạt kết quả cao nhất; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo hậu cần phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng của Công an tỉnh; tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách, đảm bảo tài chính đáp ứng yêu cầu công tác trong mọi tình huống; nỗ lực tạo nguồn kinh phí ngoài kế hoạch để chủ động mua sắm, đầu tư trang thiết bị; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ... Trong năm 5 năm qua (2015-2020), tổng nguồn kinh phí thường xuyên Bộ cấp và địa phương hỗ trợ cho Công an tỉnh Hải Dương là hơn 2,8 tỷ đồng. Riêng năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong toàn lực lượng Công an tỉnh, trong đó có nhiệm vụ đảm bảo kịp thời về tài chính mua sắm các loại vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất như: giường sắt 2 tầng, máy đo thân nhiệt, khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ, dung dịch sát khuẩn khổ… cấp phát cho các đơn vị, các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Việc chủ động quản lý, sử dụng hiệu quả các loại vật tư, phương tiện, đáp ứng kịp thời các yêu cầu công tác, chiến đấu, đặc biệt phục vụ đắc lực các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các kế hoạch đảm bảo an ninh nông thôn và tăng cường toàn diện cho công an cấp huyện, cấp xã kịp thời: đã trang cấp số lượng lớn các loại phương tiện giao thông thủy, bộ, trang thiết bị kỹ thuật, máy nghiệp vụ, vũ khí, trong đó có: 34 xe ôtô các loại, 28 xe mô tô 2 bánh, 2 xuồng máy, 325 tủ sắt 4 cánh và 2 cánh, 7 ca-mê-ra các loại, 34 va-li khám nghiệm, 1 ống nhòm hồng ngoại, 10 còi ủ tăng âm,... với tổng trị giá khoảng 72,5 tỷ đồng . Trong năm 2019, đầu năm 2020, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã đảm bảo trang bị kịp thời, đầy đủ các loại trang thiết bị, vật tư kỹ thuật, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, quân trang... cho 3 đợt triển khai Đề án 365 của Giám đốc Công an tỉnh bố trí lực lượng Công an chính quy xuống cơ sở; đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết của nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong toàn lực lượng Công an tỉnh, qua đó góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Việc quản lý, thực hiện công tác xây dựng doanh trại, nhà và đất ở địa phương theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, nhà đất hiện hành: đã hoàn thành xây dựng, cải tạo, sửa chữa 148 hạng mục, công trình đưa vào sử dụng, trong đó có nhiều công trình có quy mô lớn như: Hoàn thành giai đoạn I - Dự án Công an thành phố Chí Linh; xây dựng nhà làm việc 2 tầng cho các đơn vị: Công an huyện Thanh Hà, Công an huyện Bình Giang, Công an huyện Thanh Miện; Công an huyện Tứ Kỳ; Công an huyện Kim Thành; Công an huyện Nam Sách; phòng PC02; phòng PA08; phòng PK02; cải tạo, sửa chữa 23 trạm, cụm Công an phụ trách xã ... Công tác quản lý, hướng dẫn và thực hiện công tác y tế chú trọng; việc tổ chức công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh và nhân dân được thường xuyên, bảo đảm thuốc chữa bệnh, nơi ăn, nghỉ, cho bệnh nhân, không để xảy ra tai biến trong điều trị. Chỉ riêng năm 2020, đã tổ chức: "Khám và cấp thuốc cho 1.655 lượt bệnh nhân; điều trị nội, ngoại trú 244 lượt bệnh nhân; xét nghiệm 1.505 lượt bệnh nhân; điện tim 66 trường hợp; siêu âm 42 trường hợp; chuyển viện 175 trường hợp; vật lý trị liệu 245 trường hợp; nội soi tai, mũi, họng 309 trường hợp; khám sức khoẻ tuyển dụng, sơ tuyển, nghĩa vụ Công an nhân dân: 280 trường hợp". Thường xuyên rà soát, tập hợp danh sách cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ có tiếp xúc với những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 được công bố, áp dụng các biện pháp cách ly. Mua sắm và trang cấp vật tư y tế phòng dịch phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, nhất là các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người dân...

Để đạt được những kết quả trên trong quá trình lãnh đạo công tác hậu cần của Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương đã luôn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chiến sĩ về sự cần thiết và vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương đối với công tác hậu cần. Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương đã luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác hậu cần; trên cơ sở bám sát điều kiện đặc thù của lực lượng Công an tỉnh xây dựng ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện công tác hậu cần và lãnh đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch đó hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương. Trong lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định đó, Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương tập trung vào việc đề cao trách nhiệm của cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương, nhất là Đảng ủy Phòng Hậu cần, đảng ủy Công an huyện, thị xã, thành phố trực thuộc có trách nhiệm lãnh đạo công tác hậu cần trên địa bàn theo nghị quyết, quyết định của Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương, Đảng ủy Công an Trung ương và những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hậu cần công an Nhân dân. 

Hai là, Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương đã luôn coi trọng việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ hậu cần. Để thực hiện tốt công tác hậu cần Công an nhân dân, Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện nghiêm Đề án đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Bộ Công an; qua đó nâng cao chất lượng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác hậu cần cả về trình độ, năng lực chuyên môn, uy tín, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác đề hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ba là, Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương luôn tăng cường lãnh đạo đổi mới, sáng tạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; làm tốt công tác phân tích tình hình, dự báo, dự trữ, dự phòng làm cơ sở quy hoạch, xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác hậu cần của lực lượng Công an tỉnh. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học - công nghệ phục vụ cho công tác hậu cần Công an nhân dân theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI); Chương trình hành động số 24-CTr/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ trong Công an nhân dân. Tích cực ứng dụng thành quả nghiên cứu khoa học - công nghệ về công tác hậu cần vào phục vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng công an tỉnh.

Bốn là, thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương với công tác hậu cần trên cơ sở bám sát quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương; giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, thủ trưởng Công an tỉnh, của các cơ quan hậu cần. Quan tâm và làm tốt chế độ chính sách với cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác hậu cần; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác hậu cần trước yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương đối với các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết, quyết định của Đảng ủy Công an tỉnh về công tác hậu cần. Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm. Trong đó, tập trung vào kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp thực hiện công tác hậu cần; lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra và các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, theo quý, định kỳ và đột xuất; quá trình kiểm tra, giám sát tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định của Đảng… xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong tiến hành các cuộc kiểm tra và giám sát với công tác hậu cần. Căn cứ vào nội dung các nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương và cấp ủy công an các cấp để xác định nội dung kiểm tra, giám sát; lựa chọn nội dung trọng yếu, tiềm ẩn nhiều vấn đề nảy sinh tại địa bàn nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực; kịp thời phát hiện và giải quyết triệt để những vấn đề phát sinh; lựa chọn và sử dụng các hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát phù hợp, đem lại hiệu quả. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất